Foto: Goran Đaković
Inovacije

U naredna tri mesca izgradnja nekoliko centara izuzetnosti, najsavremenija tehnologija u poljoprivredi Srbije

Na sastanku ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića i direktorke Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Galit Peleg, koja je nadležna za promociju savremenih tehnologija i u poljoprivredi, dogovoreno je da se već u naredna tri meseca izgradi nekoliko Centara izuzetnosti, gde će srpski poljoprivrednici u direktnom kontaktu sa najsavremenijim tehnologijama moći da se obuče za njihovu primenu u agraru.


U Centrima će biti instalirane najsavremenije tehnologije koje se koriste u poljoprivredi i to od oblasti povrtarstva, pa sve do korišćenja najnovijih robota i dronova, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede.


Primena navedenih centara će predstavljati moderan transfer znanja za narednih deset godina. Izrael je lider u toj oblasti i predstavlja sam vrh u proizvodnji i primeni savremenih tehnologija, dodaje se.

Teme