Organska poljoprivreda

Za 2022. uvećan iznos novca za ORGANSKU POLJOPRIVREDU Za organsku biljnu proizvodnju 26.000 dinara po hektaru

Foto: Pixabay.com

Ukupan iznos sredstava za podsticaje za organsku proizvodnju u 2022. godini na osnovu Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini koju je Vlada Republike Srbije usvojila 16.12.2021. godine iznosi 380 miliona (za organsku biljnu 80 miliona i za organsku stočarsku proizvodnju 300 miliona dinara) što je najveći budžet koji je do sada opredeljen za podsticaje za organsku proizvodnju. U odnosu na 2021. godinu ukupan budžet je uvećan za skoro 62 odsto, a u odnosu na pre 5 godina je uvećan za 245,5 odsto, kaže se u saopštenju Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“.

Национално удружење за развој органске производње „СЕРБИА ОРГАНИКА“


U prethodnim godinama je evidentna podrška države, odnosno Ministarstva poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede koje intezivno podstiče razvoj organske proizvodnje i ova vrsta poljoprivrede sve više dobija na značaju i popularnosti, a intezivno raste i interesovanje za bavljenje ovom proizvodnjom paraleno sa podizanjem svesti stanovništva o očuvanju i unapređenju životne sedine. Takođe se i potrošači sve više okreću organskim proizvodima, i potražnja za njima beleži konstantni porast.

Najveći pomak u organskoj biljnoj proizvodnji – 26.000 dinara po hektaru


U 2020. godini je napravljen najveći pomak u povećanju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju računajući iznos po hektaru, kada su podsticaji za biljnu organsku proizvodnju dostigli uvećanje od 400 odsto, dok u 2021. godini čak 550 odsto u odnosu na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.


Dakle, iznos po hektaru koji mogu da ostvare proizvođači koji se bave organskom biljnom proizvodnjom iznosi 26.000 din/ha i za 5 godina porastao je za 365 odsto.

Pravo na podsticaje i u periodu konverzije


Važno je napomenuti da pravo na ostvarivanje podsticaja imaju i proizvođači u periodu konverzije.

Naime, na snovu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju podsticaji u organskoj proizvodnji se uvećavaju za minimum 40 odsto u odnosu na osnovne podsticaje. Od 2014. do 2016. godine su podsticaji za organsku biljnu proizvodnju bili uvećani za samo 40 odsto, od 2016-2018 za 70 odsto, a u 2019. su oni uvećani za 120 odsto u odnosu na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

Uvećanje izdvajanja za 40 odsto po grlu u organskoj stočarskoj proizvodnji

Organski proizvođači koji se bave stočarskom proizvodnjom takođe imaju na raspolaganju odlične podsticaje, koji su uvećani za 40 odsto po grlu odnosno jedinki životinje, što je značajan podstrek daljem razvoju ove proizvodnje.

Podsticaji i za troškove sertifikacije


Pored ovih mera, proizvođima je godinama unazad na raspolaganju i podrška koja se odnosi na podsticaje za troškove sertifikacije uključujući i laboratorijske analize, u okviru koje Ministarstvo poljoprivrede finansira troškove u iznosu od 50% ukupnih troškova odnosno 65% za proizvođače iz područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
U 2021. godini je i ova mera podrške odnosno iznos po korisniku, uvećan za 100 odsto, tako da proizvođači mogu da ostvare podsticaje za troškove sertifikacije organske proizvodnje u maksimalnom iznosu od 1 milion dinara.


Pored toga, MPŠV podržava već godinama i promociju organskih proizvođača putem nastupa na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, navodi se u saopštenju Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“.

Teme