Naša priča

ODLUČNA BORBA DRŽAVE I JTI Nelegalna trgovina DUVANOM počinje na njivi, rast ponude rezanog duvana na zelenim pijacama

Foto: Danijela Nišavić

Za pet godina u Srbiji je uništeno je više od 792 tone nelegalno uzgajanog duvana, a samo u ovoj godini 172 tone. Poslednja studija o pregledu nelegalnog tržišta duvana i duvanskih proizvoda u Srbiji, ukazuje da nešto više od 16% ukupnog tržišta otpada na nelegalne proizvode ili oko 2.500 miliona cigareta. U poslednje vreme beleži se rast ponude rezanog duvana na zelenim pijacama. Država je prošle godine izgubila prihod od 16,7 milijardi dinara (ili 142 miliona evra) od nenaplaćenih akciza i PDV-a.

„Kompanija JTI je dugi niz godina posvećena iskrenoj borbi protiv sive ekonomije, kako u Srbiji, gde se nalazi i sedište naše kompanije, tako i u celom regionu, ali i globalno. Jedan od naših najzačajnijih projekata koji smo razvili i lansirali prvo ovde u Srbiji, a posle i u Španiji jeste projekat Satelit. On predstavlja snažan zajednički odgovor države i industrije na problem nezakonite proizvodnje duvana, a razvijen je zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada i u saradnji sa Radnom grupom za suzbijanje nedozvoljene trgovine duvanom i duvanskim proizvodima 2017. godine“, kaže Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija Japan Tobako Internacional za Zapadni Balkan. 

Na nelegalan duvan otpada 16% ukupnog tržišta

Poslednja studija o pregledu nelegalnog tržišta duvana i duvanskih proizvoda u Srbiji, ukazuje na to da, nešto više od 16% ukupnog tržišta otpada na nelegalne proizvode, ili oko 2.500 miliona cigareta. Nelegalni rezani duvan sve više je u ponudi na zelenim pijacama. Prema procenama koje je pokazala ova studija, država je prošle godine izgubila prihod od 16,7 milijardi dinara (ili 142 miliona evra), od toga 12,9 milijardi dinara na ime nenaplaćene akcize i 3,8 milijardi dinara da ima nenaplaćenog PDV-a.

Nebojša Milosavljević, Senad Mahmutović, Nj.E.Katsumata Takahiko i Goran Pekez

„Projekat „Satelit“ primenjuje satelitsko snimanje terena da bi se identifikovale sve parcele na kojima se nelegalno gaji duvanski list u Srbiji. Svi zasadi duvana za koje se ustanovi da nisu legalni, uništavaju se i na taj način se sprečava da nelegalni duvan uopšte dođe na tržište. Rezultati ovog projekta su iz godine u godinu sve bolji. Procenjena sprečena šteta po prihode države za uništeno 792 tone ilegalnog duvana: 53 miliona evra (izračunato kao OTP) ili 99 miliona evra (izračunato kao RMC). Ovo je ekvivalentno 1,05 milijardi cigareta koje nisu završile na crnom tržištu. Ukupan finansijski efekat projekta od 2016. (uništenje + smanjenje) 247 miliona evra (OTP) ili 453 miliona evra (RMC)“, kaže Goran Pekez.

Količina nelegalniih zasada duvana smanjena za 90%

Osim finansijskog efekta ništa manje značajan nije ni preventivni uticaj. Količina i obim nelegalnih zasada duvana smanjen za 90% – 3.140 tona identifikovanih 2016. naspram 309 tona 2021. = 2.831 tona manje nelegalno uzgajanog duvana.

Od 2017. godine do danas je broj legalnih zasada duvana porastao za nešto više od 10% što ukazuje i na značajne preventivne efekte ovog projekta jer su poljoprivrednici uvideli da je država počela znatno efikasnije da kontroliše ovu oblast i da je mnogo isplativije baviti se legalnom proizvodnjom;

„Prethodne godine su podnete dve krivične i 63 prekršajne prijave protiv ljudi koji su nezakonito uzgajali duvan. Uz to, postignuti su odlični preventivni rezultati u saradnji sa državnim organima. Ilegalno tržište duvana se smanjilo za oko 314 tona, što znači da je prevenirana šteta po republički budžet u iznosu od još 37 miliona evra. Kroz ovaj projekat uspeli smo da u značajnoj meri sprečimo i suzbijemo nelegalnu trgovinu tamo gde ona počinje, na njivi“, ukazuje Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija Japan Tobbako Internacional za Zapadni Balkan.

Donirani dronovi JTI

Donacija četiri drona i prateće opreme za nadzor zasada duvana

A da bi borba bila još efikasnija, Kompanija Japan Tobacco International (JTI), donirala je četiri drona i prateću opremu Fitosanitarnoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, koje će inspektori koristiti za suzbijanje nelegalne proizvodnje duvana, kao i za druge poslove iz svoje nadležnosti. Vrednost donacije je blizu 1,2 miliona dinara.

Uz pomoć ovih dronova, inspektori Fitosanitarne inspekcija će znatno efikasnije nadgledati zasade duvana širom Srbije čak i tamo gde je otežan nadzor zbog veličine parcela ili konfiguracije terena. Dronovi će se koristiti za vazdušni nadzor zasada duvana, kao i drugih poljoprivrednih kultura, čiji nelegalni uzgoj nanosi štetu budžetu i državnoj agrarnoj politici.

„Sa rastom proizvodnje, rastu i iznosi podsticaja, ali i pokušaji da se subvencije steknu na nelegalan način. Zbog toga su nam od izuzetnog značaja i jačanje kapaciteta i kontrole primene subvencija. U sektoru proizvodnje duvana ova tema je posebno zanimljiva, jer se radi o proizvodnji koja je kontrolisana i u tom smislu rad inspekcije na terenu je stalan. Ova vredna donacija učiniće naše kolege efikasnijim i bržim, što će dodatno uticati na budžet. Koliko je to značajan segment našeg rada govori i podatak, za tekuću godinu, da smo zahvaljujući sprečavanju ilegalne proizvodnje duvana na više od 80 hektara sprečili da budžet Republike Srbije bude oštećen u iznosu od 1.354.860.000 dinara ili 11,58 miliona evra po osnovu sprečenog izbegavanja plaćanja akcize i PDV-a na rezani duvan koji se mogao proizvesti na ovim površinama“, ističe Senad Mahmutović, državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Ranije je JTI donirao 7 pasa MUP-u i Upravi Carina koji su obučeni da pronađu krijumčareni duvan i cigarete, a kompanija aktivno učestvuje u radu Radne grupe Vlade Republike Srbije za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda gde najviše razmenjuju operative informacije i pomažu nadležnim organima da lakše otkriju tokove nelegalnog duvana i cigareta. Takođe, jedna su od kompanija koja je formirala Savez za fer konkurenciju NALED, učestvovali i aktivno pomagali kampanju Uzmi račun.

Teme