Organska poljoprivreda

AŽURIRANA lista registrovanih sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača dozvoljenih u organskoj proizvodnji

Foto: Danijela Nišavić

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ažurirala liste registrovanih sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemlji[ta dozvoljenih u organskoj proizvodnji. Na listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji se nalazi ukupno 56 sredstava, objavila je Serbia Organika.

Listu možete pogledati ovde: Lista_sredstva_za_zastitu_bilja_za_organsku_proizvodnju

Na listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača  koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji se nalazi ukupno 302 sredstava

Listu možete pogledati ovde:Lista_sredstava_za_ishranu_bilja_i_opl_zemlj_za_organsku_proizvodnju

Teme