Info

DELOITTE Rast maloprodaje tokom praznika od 7% do 9%, a internet prodaje i do 15%

Foto: Pixabay.com

Maloprodaja tokom praznika zabeležiće rast od 7% do 9% 2021. godine prema Deloitte-ovoj godišnjoj prognozi. Deloitte-ov tim za maloprodaju i distribuciju predviđa da će ukupan promet tokom praznika iznositi između 1.28 i 1.3 biliona dolara u periodu od novembra do januara.

Deloitte takođe predviđa da će trgovina preko interneta zabeležiti rast od 11% do 15% tokom praznične sezone 2021/2022. u odnosu na prethodnu godinu, što znači da će elektronska trgovina ostvariti ukupan promet od 210 do 218 milijardi dolara ove sezone.

Intenzivna lična potrošnja

“Očekujemo intenzivnu ličnu potrošnju tokom predstojeće praznične sezone. Kako raste broj vakcinisanih građana i svi sa više samopouzdanja provode vreme van svojih domova, vrlo verovatno će doći i do povećanja potrošnje u oblasti usluga, uključujući ugostiteljske i turističke usluge, dok će potrošnja dobara ostati stabilna. Ujednačeno opadanje štednje do nivoa iz perioda pre pandemije podržaće ličnu potrošnju i na taj način doprineti visokom obimu maloprodaje tokom ove praznične sezone,” rekla je Verica Najdanović, direktorka u Sektoru revizije. “Takođe, nastaviće se rast prodaje putem interneta jer se potrošači kontinuirano sve više opredeljuju za kupovinu preko interneta u svim kategorijama.”

Rast prodaje tokom praznične sezone 2021. godine jeste odraz kontinuiranog rasta. Prodaja tokom praznika prošle godine zabeležila je stopu rasta veću od očekivane, od 5.8%. Prognoza za kraj 2021. godine predviđa visoku stopu rasta u kontekstu već postojećeg uvećanja obima maloprodaje i rasta ličnog raspoloživog dohotka koji verovatno neće dalje rasti tokom sezone praznika. Međutim, širenje novih sojeva virusa i stalna neizvesnost usled pandemije mogu podstaći veću potrošnju dobara.

“Trgovci na malo treba da očekuju uspešnu prazničnu sezonu na svim kanalima prodaje jer će nivo lične potrošnje ostati visok prema našim projekcijama,” kaže Verica. “Dok je s jedne strane popustila zabrinutost potrošača za zdravlje i bezbednost od prošlogodišnje praznične sezone, navike i ponašanje pri kupovini izazvani pandemijom se nastavljaju. Trgovci koji su fleksibilni u odnosu na promenljiva ponašanja potrošača, nude pogodne mogućnosti za elektronsku i kupovinu u prodavnicama, i ispunjavaju narudžbine, ostvariće rast prodaje tokom ove praznične sezone a i u novoj godini.”

Pojašnjenje


Deloitte prognozira rast prodaje od 7% do 9% tokom praznika krajem 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine. Između novembra 2020. i januara 2021. godine maloprodaja (korigovana za sezonske efekte i bez prodaje automobila, auto delova i benzina) zabeležila je rast od 5.8% i ostvarila ukupan promet od 1.19 biliona dolara kako navodi Statistički biro SAD.

Deloitte prognozira rast elektronske prodaje od 11% do 15% tokom praznika krajem 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine. Između novembra 2020. i januara 2021. godine prodaja preko interneta (korigovana za sezonske efekte i uz izostavljene benzinske pumpe, prodavce motornih vozila i auto delova i pripremu hrane) zabeležila je rast od 34.8% i ostvarila ukupan promet od 189 milijardi dolara.

Teme