Preduzetništvo

RAČUNOVOĐE glavni izvor informisanja za preduzetnike

Foto: Pixabay.com

Kada naiđu na problem ili nedoumicu u vezi sa poslovanjem, više od 80% malih privrednika pomoć traži od računovođa, a nakon toga se oslanja na iskustva prijatelja (četvrtina odgovora) dok skoro petina alarmira državne institucije, pokazalo je NALED-ovo novo istraživanje. Znatno manji broj do informacija dolazi samostalno – pretraživanjem sajtova nadležnih organa, putem društvenih mreža ili na neki drugi način.

Kada je reč o temama koje ih zanimaju najveći broj ispitanika (55%) ističe plaćanje poreza i doprinosa. Na sledećem mestu po važnosti je plaćanje neporeskih dažbina, zatim slede inspekcijski nadzor, procedure u vezi sa angažovanjem radnika, dodatni izvori finansiranja i elektronsko poslovanje.

Odgovore na ova i brojna druga pitanja privrednici će od ove godine moći da pronađu objedinjene na interaktivnoj preduzetničkoj stranici Mali biznis informator koja će se nalaziti na nacionalnom portalu www.preduzetnistvo.gov.rs. Ova inicijativa deo je istoimenog projekta koji NALED uz podršku Britanske ambasade sprovodi u partnerstvu sa Kabinetom premijerke Srbije i ministarstvima privrede i finansija.  

Portal Preduzetništvo i Mali biznis informator

„Dostupnost najvažnijih informacija na jednom mestu je veoma važno za preduzetnike i male privrednike i olakšava im poslovanje što nam je potvrdilo više od dve trećine ispitanika, a gotovo 80% izrazilo je želju da ga koristi. Portal Preduzetništvo i Mali biznis informator pružaće na jednostavan način uvid u najvažnije segmente poslovanja – plaćanje poreza i neporeskih dažbina, angažovanje radnika, ePoslovanje, onlajn trgovinu, inspekcijski nadzor i Google mapiranje“, kaže Dušan Vasiljević, direktor Odeljenja za preduzetništvo i investicije u NALED-u i dodaje da će Mali biznis informator biti dostupan na poddomenu www.informator.preduzetnistvo.gov.rs.

U okviru projekta Mali biznis informator pokrenuto je više inicijativa za podršku preduzetnicima, a pored unapređenja portala Preduzetništvo, važan segment rada je i direktna pomoć malim biznisima. Početkom novembra prošle godine startovao je karavan „Mali biznis u malom prstu“ u okviru kojeg je predviđeno da eksperti posete najmanje 500 preduzetnika, malih i mikro preduzeća u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu i Valjevu.

Preduzeća i preduzetnici iz pet gradova kojima je potrebna ova vrsta podrške posetu konsultanata mogu da zakažu putem i-mejl adrese digitalnikaravan@naled.rs, a posetu je moguće realizovati do 31. januara.

„Stručni konsultanti našeg karavana uveliko obilaze preduzetnike sa namerom da ih upoznaju sa prednostima onlajn prodaje i bezgotovinskog plaćanja, sa pozicioniranjem na Google mapama i novim sistem fiskalizacije. Svaki od njih ima zadatak da u svom gradu o ovim temama informiše najmanje stotinu privrednih subjekata. Po interesovanju i aktivnosti naših eksperata prednjače Novi Sad sa obavljenih 90 poseta, Kruševac sa skoro 80 i Kragujevac sa nešto više od 50 učesnika kampanje „Mali biznis u malom prstu““, kaže Vasiljević.

Priprema vodiča za eTrgovinu

NALED-ovo istraživanje, ali i posete na terenu, pokazuju da je više od 80% malih privrednika već čulo za elektronski sistem fiskalizacije, a više od polovine locirano je na Google mapama. Sa druge strane, tek 10% koristi onlajn prodaju, a svega 9,2% planira da je uvede. U cilju jačanja svesti o značaju i mogućnostima koje ovaj način poslovanja nudi, NALED u okviru projekta Mali biznis informator priprema i Vodič za eTrgovinu koji će uskoro biti dostupan preduzetnicima, malim i mikro privrednicima i onima koji to žele da postanu. 

Teme