Cirkularna ekonomija

GODIŠNJE se stvori tri miliona tona komunalnog otpada u Srbiji, skoro polovina organski GORNJI MILANOVAC od smeća praviće kompost za cveće

Foto: Pixabay.com

Novi model upravljanja otpadom zasnovan na održivom razvoju i cirkularnoj ekonomiji realizovaće se u Gornjem Milanovcu saradnjom lokalnog javno-komunalnog preduzeća sa kompanijom „Novamont“ i JKP „Kontarina“ iz Italije. To će omogućiti Gornjem Milanovcu da već uspešan model upravljanja otpadom italijanskih preduzeća u svetu, primeni u svojoj sredini i postane opština za primer celoj Srbiji jer, podaci pokazuju da se tri miliona tona komunalnog otpada stvori godišnje u Srbiji, a od te količine 48,4 odsto je organski otpad. 

Prerada otpada „na italijanski način“ omogući će JKP „Gornji Milanovac“ da pravi i prodaje kompost i time ostvari dodatni prihod, kaže Ivan Lazić, direktor JKP, a piše na sajtu Privredne komore Srbije. 

„Italijanski model nudi i rešenja za biorazgradivi otpad kako ne bi završavao na deponijama. Sprečava se eventualna havarija zbog zapaljivog biogasa koji se stvara na deponijama bio-otpada, produžava vek sanitarnoj deponiji, a s druge strane, kompost od biorazgradivog otpada može da se iskoristi za prihranjivanje cveća, drveća i biljaka na javnim površinama“, kaže Lazić.

Lokalno komunalno preduzeće, inače, od 2017. radi sa Opštinom i Kalencelarijom za zaštitu životne sredine na promociji razdvajanja otpada, na papir i karton, plastiku i komunalni otpad.

Prilagođavanje EU propisima

Uz bolji model upravljanja, otpad postaje novi proizvod – organsko đubrivo za poboljšanje kvaliteta vode, zemljišta, kontrolu korova, štetočina i bolesti. 

Očekuje se i smanjenje pritiska na deponije i troškova odlaganja otpada, novi izvor prihoda od prodaje komposta, novi posao i tržište za domaće proizvođače kesa, ističe Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije.

Saradnju sa „Novamontom“, svetskim liderom u proizvodnji kompostabilne biorazgradive plastike, Udruženje je uspostavilo da bi članicama obezbedilo pristup novim tehnologijama, sirovinama i modelima poslovanja koji doprinose da se proizvodnja prilagodi regulativi EU.

„Članicama smo obezbedili transfer tehnologije, obuku i probnu sirovinu. Nekoliko naših proizvođača već je počelo proizvodnju kesa, boje za plastiku u obliku granula, i drugih proizvoda od kompostabilne biorazgradive plastike ovog proizvođača“, rekao je Stevanović.

Otvaranjem Klastera 4 – Zelena agenda i održivo povezivanje, time i četiri nova pregovaračka poglavlja, Srbija je dobila vetar u leđa pridruživanju Evropskoj uniji. PKS učestvuje u brojnim projektima iz domena zaštite životne sredine i pruža podršku privredi u procesu prilagođavanja politici i ciljevima EU u ovim oblastima.

Teme