Banke

Crédit Agricole Srbija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa FIKSNIM kamatnim stopama

Crédit Agricole Srbija i ove godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama koje iznose samo 1% do 3% na godišnjem nivou. Osim za nabavku mehanizacije i opreme, kvalitetnih grla stoke, stočne hrane i investiciona ulaganja, ove godine krediti su namenjeni i nabavci mineralnih đubriva uz nominalnu kamatnu stopu od 0% i naknadu za otplatu kredita do 1.5%.

Za povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri – do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kamatna stopa iznosi 1%, dok je za ulaganja u mehanizaciju od 1% do 3%.

Maksimalan iznos kredita za fizička lica i preduzetnike iznosi 6 miliona dinara, dok je za pravna lica taj iznos 18 miliona dinara. Rokovi otplate, u zavisnosti od namene, kreću se od 3 do 5 godina, dok je naknada za otplatu kredita 1.5%.

Rok za podnošenje zahteva je 15. novembar 2022. godine. S obzirom da je ukupan iznos sredstava ograničen, bankarski službenici Crédit Agrciole banke, specijalizovani za poljoprivredno bankarstvo, već sad su na raspolaganju klijentima za savetodavne usluge i detaljnije informacije o ovom programu.

Teme