Podsticaji

Počelo podnošenje zahteva za podsticaje u stočarstvu za TOV junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, kao i krava za uzgoj teladi

Foto: Pixabay.com

Počelo je podnošenje zahteva za podsticaje u stočarstvu i to za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, kao i za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.


Stočari podsticaj za tov stoke mogu da ostvare ako Upravi za agrarna plaćanja podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi od 1. februara do 31. jula 2022. godine i to za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna tekuće godine.


Kako je navedeno na saju Uprave, zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u gorenavedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova.


Podsticaji:


– podsticaji za tov junadi – 15.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov jagnjadi – 2.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov jaradi – 2.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov svinja -1.000 dinara po grlu u tovu;

Stočari u istom periodu, od 1. februara do 31. jula 2022. godine, mogu podneti zahtev na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov. Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ostvaruju podsticaj za najmanje dve krave oteljene u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine. Visina podsticaja po grlu iznosi 20.000 dinara.

Teme