Banke

I BANKA INTESA odobrava SUBVENCIONISANE dinarske poljoprivredne kredite REGISTROVANIM poljoprivrednim gazdinstvima i farmerima

Foto: Promo

Postavljajući razvoj agrarnog sektora visoko na svojoj lestvici prioriteta, Banca Intesa je i ove godine sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potpisala ugovor koji omogućava odobravanje i isplatu subvencionisanih dinarskih poljoprivrednih kredita registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i farmerima.

Poljoprivredni krediti sa subvencijom u domaćoj valuti su jedni od najpovoljnijih kredita na tržištu, sa rokovima otplate čak i do 60 meseci. U pitanju su kratkoročni i dugoročni kreditni zahtevi za ulaganja sa različitim namenama, kao što su: obrtna sredstva, mehanizacija i oprema, osnovno stado, i slično. Novina u 2022. godini jesu krediti za nabavku mineralnog đubriva sa nominalnom kamatnom stopom za klijente od 0% uz naknadu za obradu kredita do 1,5% i rokom do 36 meseci.

Zahtev za subvencionisani kredit se može podneti u svim ekspoziturama Banca Intesa.

„U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započinjemo još jedan ciklus u programu subvencionisanih poljoprivrednih kredita, u želji da ostanemo potpora sektoru agrara i da našim klijentima poljoprivrednicima pružimo povoljne izvore finansiranja, a samim tim i doprinesemo jačanju ovog segmenta privrede. Nakon izvanrednih rezultata koje smo do sada imali, očekujemo da će i ove godine najveći broj farmera pokloniti poverenje upravo nama.“,  istakla je Maja Andonov, direktor Sektora za poslovanje sa malim biznisom Banca Intesa.

Banca Intesa u oblasti agrara posluje od 2008. godine i kontinuirano radi na unapređenju svoje ponude registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, nudeći različite modele finansiranja. S tim u vezi, Banca Intesa je u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Narodnom Bankom Srbije pružila doprinos oporavku privrede od negativnih posledica virusa korona odobravanjem kredita za tekuću likvidnost i nabavku obrtnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima.       

Teme