Lizing

OTP Leasing zadržao lidersku poziciju sa ukupnim finansiranjem od 108 miliona evra u 2021.

OTP Banka Srbija

OTP Leasing Srbija doo Novi Beograd zadržao je lidersku poziciju na tržištu sa ukupnim finasiranjem od 108 miliona evra novih plasmana, što predstavlja 19,5 odsto tržišnog učešća u novoj produkciji, pokazali su najnoviji rezultati lizing industrije za 2021. godinu.

Prema rečima Borisa Stevića, predsednika Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija, ovi rezultati daju najbolju sliku o uspešnom poslovanju kompanije u prethodnoj godini.

„Uprkos pandemiji i problemima sa snabdevanjem sa kojim se susreću proizvođaci automobila i ostale mehanizacije koja se finansira putem finansijskog liziga, tržište Srbije se oporavilo. Ostvaren je rast od 35 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok nova produkcija iznosi 550 miliona evra. Istovremeno, OTP Leasing je porastao za 37 odsto, a možemo reći da kao i prethodnih godina beležimo konstantan rast na našem tržištu. Pored 108 miliona evra novih plasmana, putem operativnog lizinga plasirali smo 8 miliona evra. U 2021. godini, finansirali smo poljoprivrednu mehanizaciju i mašine u iznosu od 18 miliona evra i zauzimamo vodeću poziciju u Srbiji sa 63 odsto tržišnog učešća u novoj produkciji finansijskog lizinga u ovom segmentu. Na ovaj način OTP Leasing uspešno odgovara na jedan od ciljeva koji je postavila OTP Grupa, a to je da obezbedi snažnu finansijsku podršku poljoprivredi kao veoma važnom segmentu privrede“, ističe Stević.

Trenutno u Srbiji posluju dve lizing kompanije u okviru OTP banke – OTP Leasing i OTP lizing čiji ukupni portfolio iznosi 227 miliona evra, a ostvarena dobit u prošloj godini bila je šest miliona evra nakon oporezivanja. Integracija ove dve kompanije se očekuje tokom 2023. godine.

Takođe, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i OTP Leasing Srbija doo Novi Beograd su krajem prošle godine zaključili ugovor o kreditu u iznosu do 10 miliona evra u okviru Regionalnog programa podrške konkurentnosti malim i srednjim preduzećima. Ovim ugovorom podržava se pristup finansiranju za investicije koje su u skladu sa standardima EU i pomaže se MSP pri dobijanju saveta i znanja za uključivanje i implementiranje EU standarda.

Sa širokom regionalnom pokrivenošću i fokusom na MSP sektor, OTP Leasing Srbija doo Novi Beograd ima potencijal da obezbedi preko potrebno finansiranje manjim preduzećima i da doprinese razvoju MSP sektora u celoj zemlji.

OTP banka je najveći kreditor privrede i stanovništva i lider na tržištu faktoring, lizing i e-commerce usluga. Banka je usmerena na inovacije i digitalizaciju svog poslovanja, koje omogućava klijentima nove pogodnosti sa fokusom na unapređenje digitalnog bankarstva i korisničkog iskustva. Jedno od ključnih strateških usmerenja je zelena tranzicija, odnosno posvećenost održivom poslovanju i ekološkim projektima. Zahvaljujući prisutnosti OTP banke u 91  gradu sa 184 ekspozitura, klijentima širom Srbije je dostupna široka lepeza proizvoda i usluga, kao i efikasan servis i ponude prilagođene njihovim konkretnim potrebama, dok je mreža od skoro 300 bankomata najveća u našoj zemlji. U okviru OTP grupe u Srbiji posluje i OTP Osiguranje koje pruža usluge životnog osiguranja preko OTP banke, kao zastupnika u osiguranju.

Teme