Cirkularna ekonomija

Samo 8% preduzeća sprovodi principe cirkularnosti, a više od 20% nikad nije čulo za cirkularnu ekonomiju

Foto: Pixabay.com

Pred sprskom privredom je ozbiljan izazov masovne i zahtevne transformacije preduzeća iz linearnog u cirkularni model proizvodnje, jer samo oko osam procenata preduzeća sprovodi temeljno najvažnije principe cirkularnosti, pokazalo je istraživanje Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije (PKS).

Istraživanje sprovedeno u okviru Programa podrške koji realizuje Ministarstvo privrede Srbije, obuhvatilo je 365 kompanija različitih sektora i veličina u pogledu broja zaposlenih i prometa.

Anketa je pokazala da je pred institucijama i organizacijama koje se bave cirkularnom ekonomijom veliki posao koji bi trebalo početi sa kampanjom promene svesti o neophodnosti transformacije, jer više od 20 odsto ispitanika nije čulo za cirkularnu ekonomiju, dok je 60 odsto čulo, ali nije znalo da detaljno objasni suštinu – ponovnu upotrebu otpada kao sirovine, mogućnost recikliranja proizvoda, drugačiji životni ciklus i dizajn proizvoda, energetsku efikasnost proizvodnje i uštedu, drugačiji poslovni model.

Analiza ukazuje na važnu ulogu i veliku odgovornost Komore i Centra za cirkularnu ekonomiju PKS, jer bi se oko 60 odsto anketiranih kompanija najpre obratilo za pomoć ovoj asocijaciji u pogledu tranzicije poslovnog modela. Čak i kada je pomoć u striktno tehnološkom smislu u pitanju za prelazak sa linearnog na cirkularni model, PKS je instanca kojoj bi se najpre obratio najveći broj kompanija.

Ohrabrujuće je da, uprkos nepostojanju tačnog razumevanja procesa i fenomena, čak 46 odsto ispitanika smatra da bi ovim pitanjima unutar kompanija trebalo dati visok, a 21 procenat najviši prioritet. Ono što je važno i relevantno za finansijske institucije jeste da oko tri četvrtine anketiranih nije znalo kome da se najpre obrati za finansijsku ili tehnološku podršku, ako se opredele za prelazak na cirkularni model proizvodnje.

Istraživanje će Centru za cirkularnu ekonomiju PKS, ali i svim drugim institucijama, kompanijama i organizacijama koje se bave ovom temom, omogućiti precizan uvid u to šta su dalji prioriteti, kako u pogledu edukacije i konsultantske podrške kompanijama, čime se Centar za cirkularnu ekonomiju već uspešno bavi, tako i očekivanja kompanija o tome koje forme institucionalne podrške bi bile najpoželjnije i najadekvatnije.

Rezultati istraživanja dostupni su na platformi Centra za cirkuralnu ekonomiju PKS https://circulareconomy-serbia…

Teme