Info

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE Urediti rad od kuće

Foto: Promo

Unija poslodavaca Srbije zatražila je donošenje kvalitetnog okvira za nove oblike rada koji su postali deo prakse, kao što je rad van prostorija poslodavca.

Jedna od najupečatljivijih promena usled pandemije bio je mnogo učestaliji rad od kuće, usled zdravstvenih rizika i propisanih mera države. Takva pojava jasno je pokazala probleme i rizike, ali i potencijal da se situacija okrene u pravcu pozitivnih promena.

Unija poslodavaca Srbije smatra da je neophodno pažljivo analizirati prednosti i mane rada van prostorija poslodavca kako bi se osigurali sa jedne strane konkurentnost domaće privrede, a sa druge poboljšali uslovi rada za zaposlene.

Potrebno je kroz adekvatan okvir precizirati razlike između rada od kuće i rada na daljinu; uvesti mogućnost regulisanja radnog odnosa tako da zaposleni jedan deo radnog vremena provodi kod kuće; definisati obaveze po pitanju opreme i sredstava za rad, naknade troškova rada, kao i obaveze poslodavaca po osnovu bezbednosti na radu. Ovi i mnogi drugi aspekti rada od kuće trenutno su neregulisani i samim tim podležu arbitrarnoj proceni i odluci, što nije u korist ni poslodavaca, a ni zaposlenih.

Inicijativa Unije poslodavaca Srbije upućena je Socijalno-ekonomskog savetu, posle čega će, ako bude podržana, biti prosleđena i nadležnim organima Republike Srbije.

Teme