Banke

Zbog nepravilnosti u radu do sada zatvoreno 90 menjačnica na 30 dana

Foto: Narodna banka Srbije

Narodna banka Srbije (NBS) objavilla je da je, zbog različitih nepravilnosti u radu, do sada zatvorila 90 menjačnica u Beogradu i Novom Sadu na 30 dana.

„Utvrđene su brojne nepravilnosti, ne samo u vezi sa rasponom kursa, već je bilo otkupa i prodaje efektive van radnog vremena“, rekao je za RTS Bojan Terzić, generalni direktor Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS.

Prema njegovim rečima, bilo je i neusaglašenosti odnosa efektive i dinara, a bilo je i osoba koje nisu imale sertifikat za rad u menjačnicama.

„Sve je to uslovilo da smo zatvorili 90 menjačkih mesta u Beogradu i Novom Sadu na period od 30 dana“, rekao je Terzić.

On je istakao da će NBS nastaviti intenzivnu kontrolu i u narednom periodu, te da država želi da pokaže da su propisi jasni, da moraju da se primenjuju i da zakon važi za sve.

Naveo je i da se tražnja strane valute drastično smanjila i poručio građanima da ne kupuju evre, jer ne postoji problem sa kursom kao nekada.

„U onom periodu udara imali smo 38 miliona evra dnevno, sada je to palo ispod četiri miliona dnevno i imamo konstantan pad“, rekao je Terzić.

Podseća se da je NBS propisala da se privremeno, do 30 dana, može oduzeti ovlašćenje menjačima koji ne ispunjavaju uslove, odnosno koji postupaju suprotno odredbama zakona ili propisima NBS.

Dopunu Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja NBS je donela u utorak, a u sredu je objavljena u Službenom glasniku čime je stupila na snagu.

Tu se navodi da NBS u postupku kontrole može doneti rešenje o privremenom oduzimanju ovlašćenja menjaču na svim menjačkim mestima.

Menjač je dužan da ovakvo rešenje NBS odmah istakne na vidnom mestu svih menjačnica.

Ukoliko NBS posle isteka privremenog oduzimanja ovlašćenja ponovo utvrdi istu vrstu nepravilnosti, donosi rešenje o trajnom oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova.

Teme