Plodna zemlja

NOVI SAD, POŽAREVAC, TEMERIN prvi krug nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta, drugi krug u ADI, MIONICI, BAČKOJ TOPOLI i APATINU

Foto: Danijela Nišavić

Gradovi Novi Sad i Požarevac, kao i opština Temerin raspisali su oglase za prvi krug nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U isto vreme u opštinama Adi, Mionici, Bačkoj Topoli i Apatinu raspisani su oglasi za drugi krug nadmetanja.

U Novom Sadu u ponudi je ukupno 1330 ha poljoprivrednog zemljišta. Period zakupa je 15 godina, osim za pojedina nadmetanja u katastarski opštinama Čenej, Kisač i Novi Sad 3. Rok za prijavu ističe 29. marta 2022. u 14 sati.

Požarevac ima 710 ha raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nudi u zakup na 15 godina, a rok za prijavu na nadmetanja je 23. marta 2022. godine u 15 časova.

Nešto manje zemljišta je u opštini Temerin, oko 607 ha. Osim u katastarskoj opštini Sirig, gde se zemljište nudi na period zakupa od 1 godine, ostale jedinice javnih nadmetanja u ovoj opštini oglašene su na 15 godina. Rok za prijavu je 24. marta 2022. u 15:00.

Drugi krug

Drugi krug nadmetanja je u toku u opštinama Apatin, Mionica, Bačka Topola i Ada. Apatin ima najviše raspoloživog zemljišta u ponudi za zakup – 812 ha. U Mionici je raspoloživo 142 hektara, a u Bačkoj Topoli nešto više od 100 ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Period zakupa je 15 godina za sve jedinice javnog nadmetanja, osim u katastarskoj opštini Sonta u Apatinu, gde je period zakupa 5 godina.

Detaljne informacije o uslovima prijave, kao i tabelarni prikaz javnih nadmetanja, sva zainteresovana pravna i fizička lica za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta mogu pronaći na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište. Takođe, na sajtu je objavljeno i detaljno korisničko i video uputstvo za korišćenje aplikacije Digitalno javno nadmetanje, putem koje se vrši prijava na javna nadmetanja.

Teme