Plodna zemlja

Drugi krug nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u BOGATIĆU

Foto: Danijela Nišavić

Rok za prijavu na javna nadmetanja u ponovljenom drugom krugu u opštini Bogatić produžen je do 22.03.2022. godine zbog tehničke greške u Oglasu broj 163/2022-01 koji je objavljen 07. marta 2022. godine na veb stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.

U navedenom oglasu, za javno nadmetanje broj 2019-35, koje je opredeljeno za investiciono ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, pogrešno je uneta površina od 7,7372 ha  parcele 1585/3 koja se nudi u zakup. Greškom je u zakup ponuđena cela površina parcele, iako je površina državnog dela koji se nudi u zakup zapravo manja i iznosi 2,6666 ha. Ova tehnička greška sada je ispravljena, te tačna površina u javnom nadmetanju 219-35 i parcele 1585/3 KO Bogatić iznosi 2,6666 ha, koliko iznosi državni udeo u navedenoj parceli. Ispravljen tekst Oglasa objavljen je na stranici Uprave, a rok za prijavu je produžen do 22.03.2022. godine u 12 časova. Takođe, datum otvaranja ponuda, odnosno kreiranja rang liste najpovoljnijih ponuđača pomeren je na 29.03.2022. godine.

Sve eventualne do sada pristigle prijave će biti prihvaćene i uredno rangirane. S obzirom na to da je prvobitni datum otvaranja ponuda bio 25. mart 2022. ni u jednom trenutku nije bilo moguće videti visinu eventulano pristiglih prijava, te se regularnost postupka ne može dovesti u pitanje.

Teme