Info

Mihailo Janković, generalni direktor MK Group „Promene su realnost, jedina konstanta biće sve učestalije i intenzivnije“

U okviru „AmChamps“ mentorskog programa Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), koji se tradicionalno odigrava u hotelu Grand Kopaonik, Mihailo Janković, generalni direktor MK Group razgovarao je sa dvadeset studenata i njihovih mentora, mladih menadžera članica kompanija AmCham-a.

U okviru predavanja na temu „Upravljanje promenama“ Janković je sa AmChamps-ovcima podelio svoje bogato iskustvo u oblasti strateške transformacije kompanija, čiji je cilj održiv rast i razvoj poslovanja.

„U svetu u kome živimo promene su jedina konstanta, i biće sve učestalije i intenzivnije, što  najbolje ilustruju poslednje krize – pandemija i ukrajinski sukob. Osim toga, i ljudi su sve zahtevniji i traže više, dok su oni sami spremni da daju manje, kako novca, tako i vremena i pažnje. Ako na to dodamo tempo savremenog života i sveopšti uticaj tehnologije, nameće se potreba da promene prihvatimo kao realnost i naučimo da njima upravljamo. Samo agilne, fleksibilne i prilagodljive kompanije biće uspešne u tome, a lideri budućnosti oni koji su sposobni da vode promene. Promene su za lidere isto što i trening za mišiće – razvijaju ih, jačaju i čine otpornijim“, rekao je Janković.

Zaključio je da nema ozbiljnih i trajnih promena u organizaciji bez promene organizacione kulture, i da ih zato ne treba posmatrati kao projekat, već kao pokret koji živite na „duže staze“.

Godišnji edukativni program AMCHAMPS – mladi lideri promena, AmCham je pokrenuo 2014. godine i predstavlja odličan primer kako privreda može da se uključi u proces usavršavanja mladih koji će u budućnosti biti lideri i voditi poslovnu zajednicu u Srbiji.

Ovaj program omogućava studentima i menadžerima da kroz rad u mentorskim parovima steknu nova znanja, razviju poslovne veštine i sposobnosti koje će im pomoći u budućem radu. Tokom celog programa, učesnici rade na zadacima i projektima, bilo u njihovim mentorskim parovima ili kao deo većih timova, razvijajući zajedno svoje mentorske odnose i timski duh.

Kroz program stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, AmChamps, prošlo je oko 400 mladih ljudi – menadžera i studenata, a kompanija MK Group godinama unazad podržava ovaj mentorski program.

Teme