Voćarstvo i vinogradarstvo

Zbog krize izvozna cena jabuka za rusko tržište veća od 30% do 40%

Mirax agrar na sajmu Gulfood u Dubaiju 2022. Foto: Danijela Nišavić

AUTOR: Aleksandra Vučković, izvršna direktorka kompanije „Mirax Agrar“ za „Preduzetnik“ Privredne komore Srbije

Kao jedan od najvećih izvoznika jabuka u Rusku Federaciju, trenutno se suočavamo sa velikim izazovima u poslovanju zbog aktuelne situacije u Ukrajini. U prvoj nedelji ukrajinske krize, imali smo mali zastoj poslovanja. Kao što je poznato, većina banaka je isključila Rusiju iz sistema SWIFT-a, što je uticalo na usporavanje priliva novčanih sredstva od kupaca iz Rusije. S druge strane, uobičajene tranzitne rute sa robom su presečene tako da se sva vozila preusmeravaju na nove rute preko Litvanije.

To značajno poskupljuje transport, duži je put, cena goriva je poskupela. Sve to zajedno se reflektuje na ukupnu izvoznu cenu prema kupcu, koja je za sada viša za 30 do 40 odsto. Takođe, trend pada rublje se ubrzava otkako je Rusija pokrenula napad na Ukrajinu i neizvesno je kakav će tok inflacije biti u Rusiji i kolika će biti platežna moć stanovništva, koje je krajnji kupac našeg voća koje se prodaje u najvećim trgovinskim lancima Rusije.

Za sada, nastavljamo poslovanje sa ruskim kupcima u smislu ponude i isporuke na nedeljnom nivou. Ugovorene količine su sada manje. Ali, Rusija je ograničena sankcijama. Potražnja voća i povrća iz Srbije će verovatno postojati i dalje.

Što se tiče proizvođača u Srbiji, postoji strah da se neće prodati roba koja je ranijih godina išla na tržišta za koja se sada procenjuje da su rizična, posebno za rod sveže jabuke iz 2021. godine koja bi trebalo do početka nove sezone da se proda i da se pripreme hladnjače za otkup novog roda. Za sada se pokazalo da se izvoz nastavlja novim tranzitnim  rutama. Tražnja postoji, ali će prodajne cene ka Rusiji biti najveći izazov i moraće da se koriguju u skladu sa kretanjima na tržištu.

Trenutna situacija je neizvesna i dugoročne prognoze ne možemo dati. Naša strategija je nastavak poslovanja sa Rusijom. Očekujemo da će biti otežano ali smatramo da ne treba odustajati jer je u pitanju veliko tržište i odlična dugogodišnja saradnja.

Otvaranje novih tržišta je svakako nešto ka čemu treba da idu izvozno orijentisane kompanije. Svi ćemo morati da se adaptiramo na nove uslove poslovanja na tržištu, brzo donošenje odluka i brže promene, zaključuje se u autorskom tekstu koji je prenela Privredna komora Srbije na svom portalu.

Teme