Organska poljoprivreda

SERBIA ORGANICA I GIZ Treninzi iz organske proizvodnje, prvi 15. aprila u Nišu, drugi Zaječar 19. aprila

Foto: Organela

Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, Serbia Organika uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji organizuje treninge iz oblasti organske proizvodnje namenjene osoblju Regionalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.


„Sa skoro petnaest godina iskustva u razvoju organske proizvodnje, Serbia Organika je inicirala veliki broj aktivnosti i organizovala brojne obuke sa ciljem da se sektor organske proizvodnje unapredi na svim nivoima, da se ona promoviše i da se novi proizvođači motivišu da se uključuju u organsku proizvodnju. Ovo je posebno važno za male proizvođače kojima je ovaj tip proizvodnje ekonomski isplativiji, a organska hrana polako postaje sve prepoznatljivija i traženija i na domaćem tržištu“, kaže Ivana Simić, generalni sekretar Serbia Organika.

Cilj projekta


Cilj projekta koji podržava GIZ projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji je da se značaj i potencijal organske proizvodnje kao i njeni principi promovišu i približe stanovništvu na lokalnom i regionalnom nivou u čemu su Regionalne razvojne agencije i lokalne samouprave od izuzetnog značaja. Polaznici će nakon obuke steći znanje o standardima organske proizvodnje, o zakonodavnom i institucionalnom okviru, o merama podsticaja organskoj proizvodnji, i biće prvi kontakt novim proizvođačima koji ulaze u organsku proizvodnju, ali i onima koji su već sertifikovani ili su na putu da to postanu. Sa druge strane, proizvođači će imati mogućnosti da dobiju sve potrebne informacije o organskoj proizvodnji na jednom mestu.

Prva obuka Niš, druga u Zaječaru


Prva obuka će održati u Nišu 15 . aprila 2022. godine u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug.
Druga obuka će se odžati u Zaječaru 19. aprila 2022. godine u saradnji sa RARIS – Regonalnom agencijom za razvoj istočne Srbije.
Ostale obuke će biti organizovane tokom maja 2022. godine.


Za sve dodatne onformacije se možete obratiti na sledeći kontakt:
Ivana Simić, Generalni sekretar, +381 65 8556868, imejl ivana.simic@serbiaorganica.org

Teme