Ječam na Fruškoj gori u proleće Foto: Danijela Nišavić
Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 11. do 15. aprila SOJA sa novim cenovnim maksimumom

Tokom ove nedelje, zabeležen je uzlazni trend svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Cena sojinog zrna je dostigla novi cenovni maksimum u tekućoj ekonomskoj godini, a zaključen je i prvi terminski ugovor za ovu uljaricu. Ukupan promet preko Produktne berze je iznosio 3.885 tona (+135,46%), čija je finansijska vrednost iznosila 163.336.910,00 dinara (+115,22%).


Početak prolećne setve u Srbiji je u toku. S obzirom, da prethodne godine hladni aprilski dani nisu išli na ruku
poljoprivrednim proizvođačima, što je sprečilo pravovremeno obavljanje setve, možemo reći da je prolećna
setva 2022. godine počela u optimalnom vremenskom roku. Ono što dodatno zabrinjava poljoprivredne
proizvođače, jeste, površinska vlaga zemljišta koja je znatno niža nego godinu dana ranije. Setva primarnih
poljoprivrednih proizvoda po hektaru će ovog proleća biti skuplja, naročito kod kukuruza, usled visokih cena
repromaterijala. S druge strane, setvu obeležava i visoka cena žitarica i uljarica na domaćem tržištu.


Soja beleži pozitivan cenovni trend u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori su zaključeni u
cenovnom opsegu od 83,00 do 83,50 din/kg bez PDV-a. Usled suzdržanosti prodavaca, zabeležena je slaba
ponuda. Za razliku od prethodnog perioda, gde su strukturu kupaca činili domaći prerađivači i trgovci, ove
nedelje, zainteresovanost za kupovinom ove uljarice su pokazali i izvoznici. Ponderisana cena iznosi 83,08
din/kg bez PDV-a, što predstavlja novi cenovni maksimum u tekućoj ekonomskoj godini. U odnosu na
prethodni upoređujući podatak, soja je poskupela za 0,91%. Ovakav cenovni nivo je zabeležen i prethodne
godine u aprilu, kada je ova uljarica imala snažan rast cena koji je bio praćen čak i na dnevnom nivou.
Statistički, od početka do sredine aprila prošle godine, zabeležila je rast cene od 17,06%, dok za isti period ove
godine rast iznosi 1,83%. Bez obzira što je soja u prethodnom periodu beležila cenovne oscilacije, ostaje nam
da pratimo da li će cenovni trend roda 2021. dostići istorijski maksimum cene roda 2020. godine od 85,50
din/kg bez PDV-a, koji je registrovan na robno-berzanskom tržištu.


Prva terminska ponuda soje roda 2022. godine u količini od 150 tona, sa isporukom robe od 15. septembra do
05. oktobra, realizovana je na cenovnom nivou od 640,00 €/t (75,36 din/kg bez PDV-a). S obzirom da je cena
iznad očekivanja, sada je na poljoprivrednim proizvođačima da odluče da li će deo budućeg roda da prodaju.


Na tržištu kukuruza bez bitnijih promena u odnosu na prethodni period. Tražnja za ovom žitaricom je i dalje
mala. Razlog ovakve okolnosti je privremena zabrana izvoza koja je još na snazi od 10. marta. Na strani kupaca
su domaći prerađivači i trgovci, dok izvoznici nisu zainteresovani za nove kupoprodajne ugovore. Kukuruzom
za promptnu isporuku, trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 33,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja
ovonedeljnu ponderisanu cenu i blagi rast od 0,79%. Ugovori za ovu žitaricu sa povišenim procentnom vlage,
realizovani su u cenovnom opsegu od 31,80 din/kg do 32,00 din/kg bez PDV-a.

Kod pšenice, do srede je zabeležena pasivnost na strani kupaca. Bila je primetna veća ponuda u odnosu na
tražnju. Sredinom nedelje, tržište je bilo aktivnije, a berzanski ugovori u zavisnosti od parametara kvaliteta,
zaključeni su na cenovnom nivou od 35,50 do 36,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena za ovu nedelju iznosi
35,93 din/kg bez PDV-a. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, ova žitarica je poskupela za 2,41%. Iako je
statistički najveći cenovni rast zabeležen kod ove žitarice, možemo konstatovati da većeg interesovanja za
kupovinom i dalje nema usled zabrane izvoza pšenice i brašna.

Suncokretova sačma sa 33% proteina, prometovana je po ceni od 43,50 din/kg bez PDV-a, što ukazuje na pad
cene. Ugovor za stočno brašno, pakovanje 30/1, realizovan je po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a.


U zavisnosti od vremenskih prilika, žetva novog roda uljane repice se očekuje da počne za dva meseca.
Terminska tražnja ove uljarice, kretala se u cenovnom rasponu od 800,00 do 810,00 €/t u dinarskoj
protivvrednosti na dan plaćanja. Međutim, ponuda i dalje izostaje. Na ino-tržištu, uljana repica nastavlja da
beleži uzlazni trend zbog najtešnjeg bilansa pre sledećeg roda, a naročito što Kanada neće biti u mogućnosti
da snabdeva tržište pre septembra 2022. godine. Ovakav trend je podržan i usled snažnih cena ulja.

Teme