Zdravlje

PRIPREME PREDŠKOLACA I RODITELJA za testiranje i upis u prvi razred

Foto: Pixabay.com

Autor: Sanja Jovanović, dipl. pedagog

Maj i april su dva meseca kada su i za roditelje i decu predškolskog uzrasta posebni, jer kreću testiranja u osnovnim školama za upis u prvi razred. Šta testiranje podrazumeva, da li je dete spremno, šta su promene, tema je ovog teksta.

Polazak u prvi razred predstavlja veoma važan period u životu svakog deteta, ali definišu ga i drastične promene. Podrazumeva spremnost da se dete adaptira na novu sredinu, zatim da usvoji neka pravila, da prihvati nove obaveze i ono najbitnije – da razume značaj i i cilj samog obrazovanja.

Sanja Jovanović, dipl. pedagog

Priprema za školu obuhvata opštu i posebnu odnosno specijalnu pripremu.

Opšta priprema odnosi se na pripremanje deteta za život i rad i treba da pogoduje celokupnom razvoju i to u pogledu intelektualnog, moralnog, socijalnog, fizičkog, emocijalnog i estetskog. Za razliku od opšte, posebna ili specijalna priprema treba da obuhvata one nastavne aktivnosti koje će biti osnov nastavnog programa u prvom razredu osnovne škole. Tu spada učenje boja, oblika, koordinacija oko – ruka, vežbe za jačanje sitnih mišića šake. Opšta i posebna priprema se međusobno dopunjuju i povezane su, jer posebna priprema proističe iz opšte.

I roditelji mogu da doprinesu samoj pripremi za školu. Vrlo često se dešava da polazak u školu i sama priprema roditeljima u velikoj meri stvara stres više nego deci. Ono što je zasigurno uz adekvatnu pripremu to može proći „glatko“. Prilikom prelaska iz predškolskog obrazovanja u školu detetu je u velikoj meri potrebna podrška od strane roditelja.

Roditelij kroz proces savetovanja, dogovaranja, razmene iskustava pripremaju mališane kroz taj poduhvat. Poželjno je da roditelji često o tome razgovaraju sa decom i da im što realnije prestave ono što se očekuje od njih. Roditelji bi trebalo da se trude da na svako pitanje imaju odgovor na detetova pitanja bez dileme, straha, strepnje. Takođe, ne bi trebalo da decu plaše školom, jer ih na taj način stvaraju iskrivljenu sliku.

Bez obzira na to što je u školi u prvom planu učenje, ne treba zaboraviti da igra i dalje ima svoju razvojnu funkciju tokom čitavog perioda odrastanja. Ogroman je značaj porodične atmosfere kako za sam razvoj tako i za razumevanje, realizovanje zajedničkih aktivnosti i to sve u cilju stvaranja uslova kako bi se dete adekvatno pripremilo za školu. Na kraju, poštujući dete i njegovu individualnost, roditelji neguju odnos ljubavi i međusobnog uvažavanja.

Ovo su neki od primera koji očekuju predškolca na testiranju. Ključno je da dete zna da razmišlja, povezuje stvari.
  1. Šta je zajedničko ovim pojmovima?

Januar,  Mart, Decembar

Ponedeljak, Utorak, Petak

Sova, Golub, Kokoška

2. Poređenje

Vuk – Jagnje

Pahulja – List

3. Navođenje reči suprotnog značenja

Toplo –

Star –

Srećan –

Dan –

Početak –

4. Nacrtaj tri geometrijska oblika, dva trougla iznad/ispod linije

5. Logično razmišljanje

Ako je zec brži od kornjače, kornjača je…

Koje je godišnje doba pre jeseni, a posle zime?

Teme