Banke

EBRD i BANKA INTESA 25 miliona evra za MSP i građane za energetski efikasna ulaganja

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbedila je dve kreditne linije u ukupnom iznosu od 25 miliona evra kojima će Banca Intesa Beograd omogućiti malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji da dostignu zelene standarde EU, kao i klijentima iz segmenta fizičkih lica da svoje domove učine energetski efikasnijim.

Prvi deo finansijskog paketa sastoji se od kreditne linije od 20 miliona evra za povećanje konkurentnosti lokalnih malih i srednjih preduzeća. Sredstva iz kreditne linije omogućiće preduzećima da unaprede svoje procese, zamene opremu i usklade ih sa standardima Evropske unije u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Navedene investicije biće pokrivene iz Programa za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji finansira EBRD, dok Evropska unija (EU) obezbeđuje podsticaje i tehničku podršku. Cilj finansiranja je da se pomogne malim i srednjim preduzećima da modernizuju svoje aktivnosti i iskoriste poslovne prilike na Zapadnom Balkanu i širem evropskom tržištu.

Drugi deo finansijskog paketa obezbeđuje sredstva u iznosu od 5 miliona evra za pojedinačne investicije u zelene materijale, opremu i tehnologije za stambene prostore u privatnom vlasništvu iz Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF), koji nudi rešenja koja su efikasna u pogledu energije i resursa u cilju izgradnje održivije ekonomije.

Program su podržali Evropska unija, Investicioni okvir za Zapadni Balkan i Federalno ministarstvo finansija Autrije.

Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD-a za finansijske institucije za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, rekla je:

„Veliko nam je zadovoljstvo da ćemo zajedno s našim dugogodišnjim partnerom Banca Intesa Beograd pružiti dodatnu podršku malim preduzećima. Kroz zajedničke programe finansiranja do sada smo obezbedili više od 180 miliona evra za mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća kojima upravljaju žene u Srbiji. Sredstva iz nove kreditne linije obezbediće dodatno finansiranje koje će odgovoriti na potrebe lokalnih preduzeća za dobro strukturiranim kreditima i grantovima, kao i tehničkom podrškom. Takođe zadovoljstvo nam je što se Banca Intesa uključila u naš GEFF program koji promoviše i podržava investicije u energetsku efikasnost. Više od 2.000 domaćinstava u Srbiji je već investiralo u energetski efikasna rešenja zahvaljujući finansiranju obezbeđenom iz GEFF programa i sigurni smo da će ih biti još mnogo više sada kada Banca Intesa može da ponudi ovu specijalizovanu kreditnu liniju svojim klijentima.“

,,Veoma mi je drago što uspešnu saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) nastavljamo u skladu s našim strateškim opredeljenjem i konceptom Kruga održivih ideja na kome temeljimo projekte zaštite životne sredine, društvenog angažovanja i odgovornog upravljanja. Zahvaljujući sredstvima iz nove kreditne linije ponudićemo povoljnije uslove finansiranja za mala i srednja preduzeća koja žele da unaprede i usklade svoje poslovanje sa zelenim standardima Evropske unije i time doprineti povećanju njihove konkurentnosti na lokalnom i evropskom tržištu. Takođe, zahvaljujući finansiranju iz GEFF programa, bićemo u prilici da omogućimo vlasnicima domaćinstava da ulaganjem u energetski efikasna rešenja, pored mogućnosti da povrate do 20% iznosa investicije,  ostvare i značajne finansijske uštede u dužem roku i zajedno sa nama doprinesu zaštiti životne sredine“, rekao je Darko Popović, predsednik Izvršnog odobra Banca Intesa.   

Teme