Banke

Raiffeisen INVEST objavio javni poziv za novi fond – Raiffeisen GREEN

Foto: Pixabay.com

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje fondovima saopštava da je objavio javni poziv za novi fond, Raiffeisen GREEN prvi prateći investicioni fond u Srbiji i prvi ESG fond na domaćem tržištu.

Javni poziv će trajati u periodu od 23. maja do 3. juna 2022. godine.

Raiffeisen GREEN će biti prvi prateći investicioni fond u Srbiji i prvi ESG fond na domaćem tržištu čiji je glavni investicioni cilj ostvarivanje redovnih prihoda ulaganjima u hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca izdavalaca koji su ocenjeni kao održivi na osnovu društvenih, ekoloških i etičkih kriterijuma, tj. ispunjavaju takozvane ESG kriterijume: E– environment (životna sredina), S – social (društvena odgovornost) i G – governance (korporativno upravljanje).


Cilj ovog fonda je da svojim članovima omogući učešće u ostvarivanju pozitivnog prinosa glavnog UCITS fonda Raiffeisen Sustainable Solid, balansiranog UCITS fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“). 

„Naš novi fond je posebno pogodan za investitore koji žele stabilna, globalno diversifikovana ulaganja na tržištu kapitala i istovremeno žele da podrže održive poslovne procese koji ispunjavaju ESG kriterijume. Drago nam je da upravo ovom segmentu klijenata možemo da ponudimo ulaganje koje doprinosi odgovornom pristupu prema ljudima, životnoj sredini i uloženom kapitalu“, izjavio je ovim povodom Rade Bjelobaba, direktor Raiffeisen INVEST-a. Više informacija zainteresovani ulagači mogu pronaći na linku u nastavku: https://www.raiffeiseninvest.rs/invest.155.html

Teme