Organska poljoprivreda

Promotivna kampanja „MISLIM NA VAS – kupujem organsko“

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Tokom održavanja 89. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu održana je konferencija „Mislim na nas, kupujem organsko“.

„MISLIM NA NAS – kupujem organsko“ je promotivna kampanja osmišljena sa ciljem da ukaže javnosti da time što proizvodimo i koristimo organske proizvode MISLIMO NA NAS, na sopstveno zdravlje i zdravlje svoje porodice, ali i na budućnost planete i da je to jedan neraskidiv lanac koji svi zajedno činimo.

Povezivanje proizvođača, potrošača i trgovaca

Kampanja  će približiti  javnosti vrednosti organskih domaćih proizvoda i povezati proizvođače, potrošače i trgovce kroz  predstavljanje priče nekih od naših proizvođača, koji će delić svoje svakodnevnice i specifičnosti organske proizvodnje podeliti sa svima, a koji godinama stvaraju ambijent za razumevanje i ulivanje poverenja u organsku proizvodnju i svojim primerom inspirišu ostale da krenu ovim putem.

„Srpski organski proizvodi se izvoze širom sveta, mada su države EU naši najvažniji partneri u ovom segmentu izvoza u kome beležimo značajan trend u poslednjij deceniji, a za  samo poslednje dve godine izvoz organskih proizvoda je povećan za skoro 95% dostigavši oko 58 miliona evra. Ministarstvo poljoprivrede će i narednim godinama nastaviti sa podrškom sektoru organske proizvodnje daljim kreiranjem odgovarajućih mera u saradnji sa zaintesovanim stranama koje bi trebalo da doprinesu još značajnijem i intezivnijem rastu“, istakla je pomoćnica ministra Vedrana Ilić.

Organska proizvodnja  već godinama beleži stabilan rast i pretenduje da postane dominantan način poljoprivredne i prehrambene proiz+vodnje u Evropi, ali i širom sveta.

U Srbiji ona takođe predstavlja  jedan od najperspektivnijih sektora proizvodnje hrane i prepoznavši to Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u prethodnim godinama kreiralo niz mera podrške organskoj proizvodnji koje utiču na stvaranje stimulativnog ambijenta  za njen intezivniji razvoj.

Za pet godina podsticaji povećani pet puta

Za  prethodnh 5 godina su podsticaji za organsku biljnu proizvodnju povećani 5 puta, dostigavši u ovoj godini iznos od 28.000 din/ha, a godišnji budžet 380 miliona dinara. Domaći propisi se redovno usklađuju sa zakonodavstvom EU, i do sledeće godine će biti donet novi zakon koji će biti usklađen sa novom regulativom EU čija je primena počela od 2022. godine. Sve ove mere su doprinele tome  da su se za prethodnih 5 godina površine  koje su uključene u organsku proizvodnju  i broj organskih proizvođača  udvostručile.

 „Organska proizvodnja u Srbiji se u poslednjoj deceniji intezivno razvija, šire se površine pod ovom proizvodnjom,  povećava broj organskih proizvođača, a tržište sve više traži i prepoznaje dodatnu vrednost organskih proizvoda. Trinaestogodišnjim zalaganjima  Serbia Organice uz udruženo delovanje sa državnim i ostalim institucijama sektor je ojačao, zauzima  važnije mesto i  sposobniji je da odgovori na sve veće zahteve domaćeg i stranog tržišta“, izjavila je Ivana Simić, Generalni sekretar Serbia Organica.

Gđa Niv Holand-Eso, viši menadžer za komunikacije, IFOAM- međunarodno udruženje za organsku poljoprivredu, poziva stanovništvo u Srbiji da učestvuje u kampanji kako bi ona bila uspešna, i  da tako utiče na povećanje proizvodnje organskih i visokokvalitetnih proizvoda  u Srbiji kako bi organska proizvodnja postala konkurentnija kako na domaćem, tako i na stranim tržištima, ali i da olakša pristup visokokvalitetnim, zdravim, hranljivim, bezbednim i ukusnim proizvodima.

„Organsko tržište u Srbiji ima stabilan rast, ali je sigurno da nam je potrebno da još mnogo ljudi razume koncept organske proizvodnje kako bi ona nastavila da se razvija. Kampanja MISLIM NA NAS – kupujem organsko, obraća se onima koji do sada nisu postali deo organske porodice, pre svega kao kupci, ali i učesnici u tom lancu očuvanja zdravih principa uzgoja hrane i poslovanja uopšte“, rekao je Veljko Jovanović, savetnik Predsednika Privredne komore Srbije

Teme