Banke

UniCredit Bank Srbija – „Sa nama ubirate plodove rada“ Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Oko 70 odsto ukupne teritorije Srbije je poljoprivredno zemljište, dok je 30 odsto pod šumama. Pokazalo se da je ulaganje u obradivo zemljište jedino ulaganje koje sigurno donosi zaradu, ali cena zavisi od regiona. Odluka o kupovini zemljišta treba da bude dobro promišljena i obavezno doneta uz savetovanje sa stručnjakom, u najboljem slučaju sa agronomom. Dodatno, kupovina zemljišta zavisi od toga šta je cilj kupovine zemlje – da li je odmor u prirodi ili hobi ili pokretanje proizvodnje za obezbeđivanje egzistencije. Takva odluka, pre svega, treba da bude rezonski doneta i pre nego što se neko odluči, on mora da napravi svoj biznis plan.

Važno je odabrati i pravog finansijskog partnera koji može da pruži kreditnu podršku, ali i da bude na raspolaganju za sve savete oko vođenja finansija. Koliko je značajan sektor poljoprivrede pokazala je UniCredit Banka, kao istinski partner, koja na raspolaganju ima agro stručnjake koji razumeju potrebe poljoprivrednika i koji su uvek tu baš tada kada su im potrebni. UniCredit Banka Srbija se može pohvaliti širokom lepezom kredita namenjenih poljoprivredi, za osnovna, obrtna i trajno obrtna sredstva, poljoprivrednu mehanizaciju, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, kao i kredite za kupovinu, izgradnju i dogradnju poljoprivrednih objekata.

Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u ovoj banci su jedni od najpovoljnijih na tržištu. Mogu se uzeti dinarski ili indeksirani krediti u EUR, sa rokom otplate do 12 godina i uz grejs period do 6 meseci. Kredit je moguće isplaćivati u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima. Obezbeđenje kredita se određuje u koordinaciji sa Bankom, a u zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita

UniCredit Bank Srbija tradicionalno, i ove godine učestvuje na 89. međunarodnom Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, pod sloganom „Sa nama ubirate plodove rada“, na kojem predstavlja svoju ponudu kredita. Sve informacije o redovnim i specijalnim ponudama poljoprivrednih kredita, zainteresovani klijenti mogu da dobiju na štandu UniCredit Banke na Novosadskom sajmu ispred Master hale, kod savetnika za agrobiznis koji su na raspolaganju za sva pitanja o dostupnim proizvodima i uslovima, ili kod poslovnih partnera, prodavaca mehanizacije.

Teme