Preduzetništvo

Životni standard u Srbiji poboljšan poslednje dve decenije, ali još daleko od onog u EU

Foto: Emil Vaš

Srbija beleži stalan napredak u ishodima ljudskog razvoja, ali je potrebno više investicija da bi se povećala produktivnost i odgovorilo na brzo starenje stanovništva.

Izveštaj „Izgradnja ljudskog kapitala za dugoročni prosperitet”,koji su objavili UNICEF u Srbiji i Svetska banka i o kojem su ove dve organizacije razgovarale sa Savezom ekonomista Srbije, pokazuje da su sektori ljudskog razvoja – obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita – neophodni za jačanje ljudskog razvoja i podršku dugoročnom uključivanju, blagostanju i rastu produktivnosti.  

Sektori ljudskog razvoja u Srbiji pružaju visoka dostignuća u oblasti obrazovanja i gotovo univerzalnu pokrivenost osnovnim zdravstvenim uslugama. Međutim, ubrzano starenje populacije u Srbije zahteva da se javni rashodi usmere na unapređenje ishoda ljudskog razvoja u oblastima u kojima postoje nejednakosti, kako bi se osiguralo da svako dete, svaka mlada i svaka odrasla osoba može da ostvari svoj puni produktivni potencijal.  

„Izveštaj naglašava da bi reformisanje veličine, strukture i efikasnosti javnih rashoda moglo da pomogne Srbiji da prevaziđe izazove starenja, niske produktivnosti i nejednakosti. Ove reforme bi mogle da obezbede da se dosegne do sve dece i da im se pruži šansa, posebno deci koja žive u siromaštvu ili su u nekom drugom zaostatku za svojim vršnjacima. Važno je naglasiti da bi se obuhvat i kvalitet usluga za decu mogli poboljšati kroz uštede u postojećim izdvajanjima”, izjavila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.  

Životni standard u Republici Srbiji je značajno poboljšan u poslednje dve decenije, ali i dalje zaostaje za onim u Evropskoj uniji. Dalje unapređenje životnog standarda, ekonomske uključenosti i produktivnosti rada zavise od promovisanja obrasca ekonomskog rasta koji je usmeren na izgradnju ljudskog kapitala, uključujući kroz veću i bolju potrošnju u sektorima ljudskog razvoja. 

„Starenje populacije u Srbiji zahteva povećanje produktivnosti radi podsticanja održivog ekonomskog rasta. Kao što ovaj izveštaj pokazuje, ulaganje u ljude i rešavanje pitanja nejednakosti ključni su aspekti politika čiji je cilj dostizanje dugoročnog prosperiteta u Srbiji. Sa takvim politikama, Srbija će moći brže da se približi standardu evropskih zemalja“, rekao je Nikola Pontara, direktor kancelarije Svetske banke za Srbiju.  

„Ovaj zajednički izveštaj UNICEF-a i Svetske banke skreće pažnju na poluge politika koje mogu da promovišu održivost ekonomskog rasta u Srbiji i pravičnost javnih rashoda u budućnosti u oblastima koje su najvažnije za ljudski razvoj. S obzirom na to da dobrobit svih starosnih grupa zavisi od produktivnosti sadašnjih i budućih radnika, ulaganja u ljudski kapital dece i mladih donosi korist i dobrobit za sve generacije“, rekao je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije.  

Teme