Preduzetništvo

Ministarstvo privrede i RAS BESPOVRATNA SREDSTVA za mikro, mala preduzeća, preduzetnike i zadruge u saradnji sa bankama

Foto: Pixabay.com

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara.

Ministarstvo privrede obezbedilo je iznos od 1,9 milijardi dinara, a Evropska unija bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovođenje projekta u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama: Banka Poštanska štedionica, Banka Intesa, OTP Banka, NLB Komercijalna banka, Erste banka, Eurobank Direktna, Intesa Lizing, Unikredit Lizing.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25 odsto od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5 posto od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Više informacija možete videti na JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Teme