Organska poljoprivreda

Za deceniju petnaest puta povećan izvoz organskih proizvoda

Zasadi organske kruške u podnožju Avale, EkoPark Beograd Foto: Danijela Nišavić

Organska proizvodnja već godinama beleži stabilan rast i pretenduje da postane dominantan način poljoprivredne i prehrambene prozivodnje u Evropi, ali i širom sveta. Organska prozvodnja u Srbiji ima izuzetne potencijale, uzevši u obzir da je potražnja za ovim proizvodima povećana.

Organska poljoprivreda, kao održiv prehrambeni sistem ima pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi može da donese proizvođačima značajnu ekonomsku korist. Кao značajan izvor inovacija organska poljoprivreda može da pomoge poljoprivredi da prevaziđe postojeće izazove i doprinese unapređenju konkurentnosti proizvođača i domaće poljoprivrede.

Prepoznavši taj potencijal, Nacionalna asocijacija Serbia Organika se nesebično godinama zalaže za razvoj organske proizvodnje na svim nivoima, osmišljavajući i pokrećući brojne inicijative usmerene ka kreiranju i uspostavljanju povoljnog ambijenta koji doprinosi značajnom razvoju kompletnog sektora.

Deceniju koja je iza nas odlikuje intezivan rast i razvoj ovog sektora u Srbiji.

Površine

Površine koje su uključene u organsku proizvodnju su se u ovome periodu uvećale sa 5.855 ha (2010. godine) na preko 23.000 ha (2021. godine). Razvija se intezivno i stočarska proizvodnja, prerađivačka industrija, a intezivno raste i broj proizvođača uključenih u organsku proizvodnju kojih je sada više od 6.500.

Izvoz

Takođe i izvoz organskih proizvoda konstantno raste, a u poslednjih 10 godina čak 15 puta je porasla vrednost izvezenih organskih proizvoda. U 2021. godini iznos izvoza je dostigao iznos od 57,4 miliona evra. U odnosu na 2020. vrednost izvoza organskih proizvoda je porasla 53 odsto, a za dve godine čak 93,3 odsto.

Najviše prodajemo Nemačkoj

Od 33 države u koje smo izvezli organske proizvode u 2021. godini EU tržište je tradicionalno najveći partner za izvoz organskih proizvoda iz naše zemlje, a od država najveću vrednost izvoza Srbija već godinama ostvaruje sa Nemačkom na čije tržište se izveze trećina organskih proizvoda.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prepoznalo perspektivnost organske proizvodnje i kreiralo niz stimulativnih mera podrške organskoj proizvodnji. Ove mere se odnose na instutucionalni i zakonodavni okvir, na otvaranje novih tržišta, kao i na podsticaje koji su značajno veći u odnosu na podsticaje u konvencionalnom načinu proizvodnje.

Zakonodavni okvir je u stalnom procesu harmonizacije sa propisima EU, mere podsticaja resornog ministarstva namenjene organskoj proizvodnji su u poslednjih nekoliko godina izuzetne, a domaće tržište se intezivno razvija.

Teme