Ceger

Kompaniji DELEZ SRBIJA dodeljen sertifikat „Poslodavac partner“

Konsultantska kuća SELECTIO, uz partnersku agenciju HR Xcel, sprovela je kompleksnu analizu internih kompanijskih procesa koji podstiču kvalitetno radno okruženje za sve zaposlene u sistemu. Sertifikat „Poslodavac partner“ dodeljen je kompaniji Delez Srbija za poseban doprinos u upravljanju ljudskim resursima i programima pogodnosti koji su usmereni ka zaposlenima.

„Posebno značajne, a najizazovnije kategorije koje pratimo kao što su Uključenost zaposlenih i inspiracija, kao i Transformacija i rast, sfere su u kojima se Delez Srbija posebno istakla. Analiza koju smo sproveli pokazala je i stratešku posvećenost kompanije ovoj temi, čime je dodatno utvrđeno njihovo nastojanje ka konstantnom unapređenju podsticajnog radnog okruženja. Delez Srbija predstavlja pravi primer uspešnog upravljanja ljudskim resursima koje se razvija u svim ključnim područjima. Posebno pohvaljujemo kvalitetnu strategiju zapošljavanja, organizacijsku kulturu, ulaganje u razvoj leadership veština, komunikaciju i feedback kulturu, te uključenost i zadovoljstvo zaposlenih. Takođe, drago nam je videti i značajno ulaganje u transformaciju i rast, posebno kroz agente promene te reskilling i upskilling zaposlenih“, istakla je Martina Kessler, Head of Organizational Development Solutions u ime Employer Partner sertifikacionog tima.

Kompanija Delez Srbija kontinuirano pruža podršku razvoju zaposlenih kojima omogućava različite programe za napredak u karijeri i dodatnu edukaciju. Samo u prethodnoj godini obezbeđeno je 111.000 sati treninga za zaposlene, a u cilju dodatnog razvoja realizovana su i tri nova razvojna programa za lidere u operacijama kroz koje je prošlo oko 250 zaposlenih. Pored toga, kompanija je pokrenula interni program „Tebi više“ radi unapređenja uslova rada za zaposlene u prodavnicama i Distributivnom centru, a sve sa ciljem da kroz ispunjenje obećanja Bolje mesto za rad, ostvari i obećanja Bolje mesto za kupovinu i Bolji komšija.

„Sve inicijative i programe pokrećemo sa ciljem da kolege kontinuirano motivišemo, inspirišemo, razvijamo i unapređujemo njihovo zadovoljstvo. Sa ponosom ističemo i kreiramo naše raznolike timove, gajimo i uvažavamo autentičnost svakog pojedinca, gradeći snažnu zajednicu posvećenih profesionalaca. Nama je sertifikat „Poslodavac partner“ motiv, ali i odgovornost, da ostanemo mesto koje okuplja dobre, vredne i zadovoljne ljude“, istakao je Marko Babić, član Izvršnog odbora i potpredsednik za ljudske resurse i organizacioni razvoj kompanije Delez Srbija.

Sertifikat „Employer Partner“, poznatiji kao „Poslodavac partner“ uspostavljen je 2005. godine sa ciljem doprinosa promovisanju kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima. Employer Partner metodologijom SELECTIO Grupa od ove godine, uz partnerstvo sa agencijom HR Xcel za srpsko tržište, dodeljuje sertifikat na period od godinu dana, nakon čega se radi resertifikacija u slučaju da organizacija ponovno zadovolji sve potrebne kriterijume koji s godinama postaju sve zahtevniji.

Teme