Preduzetništvo

„JA SAM ODVAŽNA“ Prijave do 24. jula, fond 30.000 evra, a ovo su uslovi konkursa za preduzetnice

IKEA Srbija, Mastercard i Fondacija Ana i Vlade Divac okupile se po treći put oko zajedničkog projekta „Ja sam ODVAŽNA!“, usmerenog na ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji. Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja žena u poslovnom i društvenom okruženju, gradeći njihov ravnopravniji položaj i kod kuće.

KONKURS „Ja sam ODVAŽNA"

IKEA Srbija, Mastercard i Fondacija Ana i Vlade Divac okupile se po treći put oko zajedničkog projekta „Ja sam ODVAŽNA!“, usmerenog na ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji. Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja žena u poslovnom i društvenom okruženju, gradeći njihov ravnopravniji položaj i kod kuće.

IKEA Srbija, Mastercard i Fondacija Ana i Vlade Divac ujedinili su se oko ove značajne teme još 2018. godine i do sada je 11 inicijativa nagrađeno sredstvima za realizaciju. Ove godine biće podržano 5 preduzetnica.

U okviru konkursa „Ja sam ODVAŽNA“  biće podržani biznisi osnovani od strane žena i/ili oni koje vode žene, kao i pravni subjekti koji zapošljavaju najmanje 60% žena. Osnovna delatnost pravnih subjekata koji će biti podržani je proizvodna delatnost (igračke, tekstilni proizvodi, stari zanati, hrana, pića/sokovi/sirupi, ukrasni/upotrebni predmeti, proizvodi za decu i sl). Projekti će biti odabrani na osnovu njihovog uticaja na zapošljavanje žena, relevantnosti i kapaciteta za ostvarenje poslovnog napretka i održivosti nakon isteka projekta. Aktivnosti se moraju realizovati isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Sledeća pravna lica mogu da podnesu prijavu na ovaj konkurs:

  • Mikro preduzeća
  • Zadruge
  • Preduzetnik/ca
  • Preduzeća koja zapošljavaju žene koje spadaju u grupu marginalizovanih, ranjivih i socijalno ugroženih kategorija
  • Udruženja građana koja imaju misiju da unapređuju ekonomsku samostalnost i položaj žena u društvu, a imaju komercijalnu aktivnost koja zapošljava žene.

Uslovi za učešće u konkursu:

  • da su registrovani u Agenciji za privredne registre najmanje 2 godine do dana raspisivanja konkursa;
  • da su podneli popunjen prijavni formular i anekse sa potrebnom pratećom dokumentacijom;
  • da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

Iznos podrške:

Pravna lica sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u do 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukupan fond je 30.000 evra.​

Konkurs je produžen i traje od 25.05.2022. do 24.07.2022. godine do ponoći, prijava se vrši isključivo slanjem prijavne dokumentacije (osnovne, prateće i poželjne dokumentacije) popunjavanjem on-line forme koja je dostupna OVDE

Smernice za podnošenje prijava, kao i prijavni formulari mogu se preuzeti iz nastavka, dok sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs možete postaviti putem e-maila na jasamodvazna@divac.com do 20. jula 2022. godine.

Prijava se vrši slanjem prijavne dokumentacije (osnovne, prateće i poželjne dokumentacije) popunjavanjem on-line forme koja je dostupna OVDE. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili poštom) neće biti uzete u razmatranje.

Teme