Ratarstvo

Žetva pšenice na imanju Napredak Delta Agrara UPRKOS sušnoj godini ostvareni rekordni prinosi – 7,2 tone po hektaru

U odnosu na prosek za Srbiju gde se prinosi pšenice kreću od 5 do 6 t/ha, na svim imanjima Delta Agrara prosečni prinos semenske pšenice ove godine iznosio je preko 7,2 t/ha pri čemu se posebno ističe ostavren prinos sorte Marvel od 9.950 kg/ha na imanju Napredak u Staroj Pazovi, u suvom ratarenju.

Pšenica vodi poreklo iz starog sveta, prvenstveno iz Azije odakle je proširena na druge kontinente predstavlja jednu od najvažnijih ratarskih biljaka, koju čovek još iz drevnog vremena pa sve do danas gaji. Činjenica da pšenica zbog povoljnog hemijskog sastava, predstavlja najvažnije hlebno zrno, doprinela je ne samo da se gajenje pšenice proširičak i tamo gde prirodni uslovi za njeno uspevanje nisu najpovoljniji, već i da se proizvodnja unapredi. Po površini na kojoj se gaji pšenica spada u sam vrh liste ratarskih useva.

Imajući u vidu da Srbija ima povoljne klimatske uslove koji omogućavaju uspešno gajenje pšenice i izrazito plodno zemljište, ne čudi činjenica da se površine pod ovom ratarskom kulturom svake godine povećavaju.

Na primeru domaće kompanije kao što je Delta Agrar, prepoznat je značaj pšenice kao izuzetno strateški bitne ratarske kulture, gde se semenska pšenica na Delta Agrarovim imanjima gaji na ukupno 1.454 hektara, a da površine pod merkantilnom pšenicom iznose 432 ha. Kompanija Delta Agrar neprestalno ulaže u poboljšanje tehnologije proizvodnje ovog useva što se ogleda i u prinosima.

Po čemu se upravo tehnologija proizvodnje pšenice Delta Agrara razlikuje od drugih?

Tehnologiju proizvodnje Delta Agrara posebnom čini upotreba „pametne poljoprivrede proizvodnje“, koja se ogleda u preciznom mapiranju zemljišta. Posebnim softverom utvrđuju se zone na parceli koje su u deficitu sa mineralnim elementima i na osnovu toga vrši se prihrana, gde je svaka biljka ciljano dobila neophodnu količinu nutrijenata. Na ovaj način biljci dajemo onoliko koliko joj treba i izbegavamo mogućnost rasipanja prevelike količine đubriva. Precizno mapiranje zemljišta na Delta Agrarovim imanjima koristi se takođe i prilikom setve, gde koriste SMART sejalice. Pomoću pametne tehnologije primenom satelita, vrši se mapiranje zemljišta, a pomoću dobijenih mapa koje sejalica koristi vrši se setva. Sejalicu odlikuju preciznost, električni pogon koji putem kompjutera omogućava različite varijacije setve, a prednosti setve smart sejalicom su te što se dobija izuzetno dobar sklop i raspored biljaka koje sejalica polaže na istu dubinu čime se dobija i bolje nicanje biljaka. Od drugih metoda smart setvu posebno izdvaja brzina setve koja je dosta veća u odnosu na konvencionalne metode.

Presudno u ostvarivanju visokih prinosa na imanjima Delta Agrara jeste i pravilan izbor sorti pšenice, koje se odlikuju stabilnošću i visokim prinosima čak i u nepovoljnim sušnim godinama.

Koje sorte koje su zastupljene u portfoliju Delta Agrara i po čemu se izdvajaju od drugih na tržištu?

U modernom ratarstvu pored odgovarajuće tehnologije proizvodnje posebna pažnja posvećena je i izboru odgovarajućeg semena. Kompanija Delta Agrar može se pohvaliti time da u svom portfoliju ima osam najkvalitetnijih sorti pšenice inostranih semenskih kuća kao što su KWS, Syngenta, Saatzucht Donau i Axereal, koje su zahvaljujući svojim kvalitetom već dugi niz godina prisutne na njivama domaćih ratara. Ono čime se kompanija Delta Agrar vodi kada bira sorte za svoju ponudu jeste kvalitet i sigurnost, zato se sve sorte iz ponude Delta Agrara odlikuju visokim i stabilnim prinosima, imaju povećanu tolerantnost na najznačajnije bolesti, izrazitu otpornost na poleganje useva u fazi nalivanja i sazrevanja zrna, odličan kvalitetet brašna, a takođe kompanija nudi i savremena rešenja u pogledu pakovanja koja značajno olakšavaju manipulaciju prilikom setve.

Sorte koje se odlikuju niskim stablom i koje su trenutno najatraktivnije i najinteresantnije poljoprivrednim proizvođačima su sorta Basilio, francuske kompanije Axereal, kao i sorta Pibrac, kompanije Syngenta. Ove dve sorte predstavljaju jedne od sorti sa najnižim stablom koje su trenutno na tržištu Srbije, a kako poljoprivrednicima slama više nije toliko interesantna koliko stabilan i visok prinos, rado se odlučuju za ove sorte.

Sorta Pibrac odlikuje se izuzetno visokim prinosima, klas je sa osjem, tolerantna je na poleganje i jedna je od najotpornijih sorti na bolesti klasa i lista na tržištu žita Srbije. Ovu sortu karakteriše izražena tolerantnost na prizemne zimske mrazeve, s obzirom da sve češće imamo pojavu zima bez snega, ova osobina je veoma značajna za proizvođače. Sorta Basilio je veoma rana sorta pšenice, koja se dobro prilagođava  različitim klimatskim uslovima, veoma je tolerantna na izmrzavanje, odlikuje je nisko stablo tako da tretman regulatorima rasta nije potreban.

Preko pet godina Solehio prisutan na tržištu Srbije

Poljoprivredni proizvođači traže i sorte koje imaju i visok sadržaj proteina, u tom segmentu možemo ponuditi sortu Amicus, kompanije Saatzucht Donau, koje se odlikuju sadržajem proteina od 14%. Sorta Amicus ove godine u žetvi u Slankamenu imala sadržaj proteina od 16% i time je potvrdila da je jedna od najznačajnijih sorti za mlinarsku industriju.

Kompanija Delta Agrar može se pohvaliti da u svom portfoliju upravo ima sorte Solehio, Modern, Balaton i Ingenio, koje su preko 5 godina prisutne na tržištu Srbije. To su proverene sorte i poljoprivrednici ih prepoznaju po stabilnim prinosima i stabilnom kvalitetu koji odoleva godinama nepovoljnim uslovima proizvodnje.

Sorta Solehio, semenske kuće KWS, je rana sorta savremene genetike, vrlo adaptibilna, koja daje visoke prinose u svim uslovima proizvodnje. Pogodna je kako na peskovitim zemljištima, tako i na teškim terenima.

Sorta Modern pogodna je za teška zemljišta, naročito za terene u dolinama reka jer i u tim uslovima daje veoma visoke i stabilne prinose. Pored sorti Solehio i Modern takođe iz semenske kuće KWS, u svojoj ponudi imaju i najnoviju sortu Marvel koja se odlikuje time da ima jako izražen list zastavičar, vrlo prinosna sorta koja je u ogledima u Jugoistočnoj Evropi u proseku ostvrila najbolje rezultate prinosa zrna.

Iz semenske kuće Syngenta, izdvojili bismo i sortu CCB Ingenio koja je dugo na našem tržištu i koja je izuzetno poznata našim proizvođačima. Svojim kvalitetom uspela je da se održi sve ove godine. Odlikuje je jako stablo, izrazita otpornost na poleganje, klas sa osjem, stabilni prinosi, sorta koja je za sve terene gajenja. Tolerantna je na bolesti lista i klasa.

Pored sorti pšenice, naglasili bismo da u ponudi semena Delta Agrara postoje i sorte ječma Finola i Carmina austrijske semenske kuće Saatzucht Donau. Obe sorte ječma su šestorede, izuzetno prinosne genetike odličnog aminokiselinskog sastava pa se u ishrani životinja mogu koristiti kao zamena za kukuruz jer u sastavu zrna imaju do 15% proteina, visoko su tolerantne na bolesti lista i klasa.

Pored kvalitetne ponude sertifikovanog semenskog materijala, Delta Agrar u proizvodnji semenske pšenice uvek teži inovacijama:

Finiš uspešne žetve počinje još u zemljištu – setvom kvalitetnog semena, koje ima visok potencijal klijanja. Neophodno je postići dobar start od samog početka proizvodnog ciklusa, obezbeđujući visok procenat klijavosti. Uzimajući u obzir koliko je izbor zdravog i kvalitetnog semena presudan u ostvarivanju visokih prinosa, kompanija Delta Agrar od naredne sezone, u saradnji sa kompanijom Cosmocel, uvodi nov način tretmana semena, biostimulatorom koji poboljšava brži početni rast i razvoj klice. Nov preparat kompanije Cosmocel koji predstavlja kompleks više biostimulatora, poboljšaće asimilaciju mineralnih elemenata u zemljištu, čime se povećava procenat klijavosti semena, a uticaj faktora zemljišta kao što su mehanički sastav i pH vrednost biće smanjeni na minimum. Na ovaj način dobijamo dorađeno seme izuzetnog kvlaiteta, koje ima pojačan razvoj korena, bolji početni rast i sveukupno pojačan razvoj bujnosti.

Zašto je bitno da poljoprivrednici seju sertifikovan i deklarisan semenski materijal?

Povećanjem broja ljudske populacije na planeti sve je veći izazov kako proizvesti dovoljne količine hrane, a pritom odgovoriti na zadatak da hrana ima visok kvalitet. Poslednjih godina sve je teže stati na put biljnim patogenima, u koje spadaju insekti, gljive, nematode, korovi koji nanose sve veće štete i umanjuju prinos. Sve veći problem predstavlja i činjenica pojave rezistentnosti na prisutne aktivne materije pesticida, čime spisak rešenja u borbi protiv patogena postaje sve kraći.

Upravo iz ovih razloga, moramo voditi računa o svim tehnološkim dostignućima u poljoprivredi koja nam omogućavaju dobar i kvalitetan prinos, a kada govorimo o proizvodnji pšenice, jedno od takvih dostignuća je proces dorade semena čime dobijamo deklarisano seme koje može odgovoriti izazovima moderne poljoprivredne proizvodnje.

Setvom deklarisanog semenskog materijala obezbeđuje se ujednačen kvalitet i prinos po hektaru. Deklarisano seme mora da odgovori kvalitetu naznačenom na deklaraciji, mora biti upakovano u originalno pakovanje na način koji obezbeđuje očuvanje njegovog kvaliteta. Samim tim, imamo veću zaštitu samih korisnika kao i životne sredine.

Proizvođači u Srbiji seju ili sertifikovano seme ili „seme sa tavana“. Narodna izreka kaže “Što poseješ to ćeš i da požanješ”. Mane “setve semena sa tavana” jesu neujednačen i niži prinos za čak 10-30%, širenje korova, bolesti i štetočina, veća upotreba pesticida što iziskuje veće troškove, a ujedno i niži profit na kraju sezone.

Sertifikovano i deklarisano seme pšenice daje sigurnost i stabilnost svim poljoprivrednim proizvođačima, to je veoma bitno jer u kontrolisanim uslovima semenske proizvodnje gde imamo deklarisano seme i kvaliteno nanešene preparate poljoprivrednici mogu očekivati brži početni porast, bolju klijavost i visoke i stabilne prinose.

O deklarisanom semenskom materijalu najbolje govore rezultati kupaca pšenice i ječma iz ponude Delta Agrara, koji su upravo setvom deklarisanog semena ostvarili rekordne prinose na svojim imanjima. Takav primer je proizvođač Aleksandar Perić iz Lozovika koji je ostvrio prinos od 11,120 kg/ha setvom sorte Solehio. Za njim ne zaostaje ni proizvođač Goran Ranić iz Vršca, koji je setvom sorte Marvel ostvario prinos od 10,000 kg/ha. Posebno bismo istakli i rezultate ječma, sorte Finola, od 9,200 kg/ha koje je ostvario proizvođač Predrag Ćalić iz Novih Karlovaca.

Ukoliko vam treba savet ili želite da se raspitate o kupovini semena za narednu sezonu, budite slobodni da pišete stručnom timu iz Delta Agrara na mejl office@deltaagrar.rs

Teme