Banke

NARODNA BANKA SRBIJE najavila mere za zaštitu standarda građana u vezi sa BANKARSKIM NAKNADAMA

Foto: NBS

Narodna banke Srbije najavila je donošenje mera za zaštitu standarda građana u vezi sa bankarskim naknadama.

„Imajući u vidu odluke/najave pojedinih banaka da povećaju naknade za određene usluge povezane s platnim računima, NBS obaveštava javnost da radi na donošenju seta mera i propisa kako bi zaštitila standard građana Srbije. Mere će biti usvojene na prvoj redovnoj sednici Izvršnog odbora NBS koja se održava 11. avgusta, saopštio je Kabinet guvernera Centralne banke.

Narodna banka Srbije ponovila je da očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, zasnovanu na principima zdrave konkurencije, koja podrazumeva unapređivanje depozitnih poslova i očuvanje, odnosno uvećanje baze deponenata i klijenata.

Teme