Agro Svet

Prinosi žetve pšenice u Francuskoj vrlo dobri, u Rumuniji manji rod

Foto: Danijela Nišavić

Žetva se završava u Francuskoj i prinosi pšenice na severu Francuske su dobri do vrlo dobrih, sa prosečnim sadržajem proteina od 11%, prema FranceAgriMer-u. Ostali parametri kvaliteta kao što su hagberg i hektolitarska masa su globalno zadovoljavajući.


U Ukrajini, izvoz se nastavlja preko luka koje su uključene u koridor prema dogovoru sa Rusijom, ali količine su izgleda nedovoljne da bi omogućile raščišćavanje sadašnjih zaliha. Ministarstvo poljoprivrede Ukrajine je objavilo da je julski izvoz, 412.000 t pšenice, 183.000 t ječma, 1,1 mil t kukuruza i 362.000 t ostalih proizvoda. Izvoz u julu je bio ukupno 2,2 mil t, što je manje 52% u odnosu na isti period prošle godine.
Prema Ministarstvu poljoprivrede Rumunije, rod pšenice ove godine će biti između 15 i 18% manji nego prošle godine, kada je proizvodnja bila 11,3 mil t.

Teme