Energija

Od 1. oktobra isporučeni gas obračunavaće se u kilovat satima umesto u kubnim metrima

Foto: Pixabay.com

Javno preduzeće Srbijagas od 1. oktobra isporučeni gas obračunavaće u kilovat satima (kWh) umesto u kubnim metrima (m3).


Kako je navedeno na sajtu preduzeća, Srbijagas je dobio saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, koju je doneo Nadzorni odbor JP Srbijagas, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.


„Pomenutom odlukom se tarife za kapacitet iskazuju u dinarima/ kWh/dan/godinu, a tarife za energent u dinarima/kWh“, navodi se na sajtu.


Izmene metodologije posledica su, kako je istaknuto, „promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom“.

Teme