Osiguranje

Triglav Osiguranje povećalo ukupnu premiju u prvom polugodištu 2022. za 13% u odnosu na isti period 2021.

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd povećalo je ukupnu premiju u prvom polugodištu 2022. godine za 13 posto u odnosu na isti period prethodne godine, na iznos od 42,9 miliona evra. Premija u životnim osiguranjima je zabeležila pad, dok je u neživotnim osiguranjima porasla za 16 posto. Društvo u prvoj polovini 2022. godine beleži rast premije u gotovo svim segmentima neživotnog osiguranja, a naročito u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, kasko osiguranju vozila i imovinskim osiguranjima. Očekujemo nastavak trenda rasta premija u skladu sa razvojnim aktivnostima u pravcu digitalne transformacije i razvoja uslužno orijentisanih poslovnih modela i ekosistema.

U prva tri meseca 2022. godine Društvo je povećalo svoje tržišno učešće na 8,0 posto (u istom periodu 2021. godine iznosilo je 7,7 posto) i zadržalo peto mesto na srpskom tržištu, na kojem posluje 16 osiguravajućih društava. Rast premije Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd u prvom kvartalu ove godine bio je veći od rasta srpskog tržišta osiguranja za 5,0 procentnih poena.

„Triglav grupa je ojačala svoju poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji. U skladu sa misijom kreiranja sigurnije budućnosti, Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd je i u uslovima specifičnog poslovnog okruženja prouzrokovanog daljim pandemijskim, ali i uvećanim inflatornim i makroekonomskim pritiscima usled globalnih poremećaja, obezbedilo stabilan i siguran rast“ – istakao je dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Teme