Prehrambena industrija

Ministri inicijative Otvoreni Balkan potpisali sporazum o prehrambenoj sigurnosti

Foto: Pixabay.com

Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede Severne Makedonije Ljupčo Nikolovski i ministarka poljoprivrede Albanije Frida Krifca potpisali su na Samitu Otvorenog Balkana u Beogradu, Sporazum o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu.

Sporazum je potpisan kako bi se sprečio nedostatak osnovnih poljoprivredno   prehrambenih proizvoda na tržištima učesnika inicijative Otvoreni Balkan.

Ministri su sporazum potpisali u prisustvu lidera zemalja članica inicijative Otvoreni Balkan, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Severne Makedonije i Albanije Dimitra Kovačevskog i Edija Rame, kao i premijera Crne Gore Dritana Abazovića i predsedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije.

Sporazumom je ponovo potvrđena solidarnost kao definišući princip inicijative Otvoreni Balkan, a pozvani su i predstavnici ostalih zemalja Zapadnog Balkana da se pridruže ovom sporazumu.

Svrha ovog sporazuma je da članice inicijative Otvoreni Balkan jedne drugima pomognu u slučaju prekida lanaca snabdevanja usled posledica globalne krize, kada se neka od zemalja suočava sa nedostatkom u snabdevanju domaćeg tržišta osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Članice inicijative Otvoreni Balkan su ponovo potvrdile neophodnost saradnje u sprečavanju i ublažavanju mogućih nestašica osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nastalih iz moguće krizne situacije u regionu ili one koja utiče na globalno tržište i odražava se na region, navodi se u sporazumu.

Dodaje se da su tri zemlje saglasne da među članicama inicijative  Otvoreni Balkan neće biti zabrana prometa osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i da će one kada sporazum stupi na snagu ukinuti sva kvantitativna ograničenja i mere sa istim dejstvom na uvoz osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda čija su imena navedena u posebnom aneksu i koji su poreklom iz zemalja članica Otvorenog Balkana.

Kada je reč o listi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz aneksa na njoj se nalaze kukuruz, pšenica i spelta pšenično i speltino brašno, proizvodi od mleka, beli šećer u čvrstom obliku, suncokretovo ulje, ulje semena suncokreta, testenina i to kuvana, nekuvana ili punjena, žitarice, griz i premaz za pelete, voće, sveže i zamrznuto, povrće, sveže i zamrznuto te proizvodi od mesa.

Tri zemlje su se saglasile i da neće biti ponovnog izvoza (reeksporta) u treće zemlje osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kojima se trguje, navedenih u aneksu i ako su poreklom iz jedne od zemalja članica.

Da bi nadgledale primenu sporazuma, zemlje će uspostaviti zajedničku radnu grupu kako bi predložile poboljšanja i otkrile i sprečile moguću zloupotrebu a ona će biti formirana u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu sporazuma.

U radnoj grupi biće predstavnici zvaničnih institucija zemalja članica Otvorenog Balkana za poljoprivredu, trgovinu i carinu i predstavnici privrednih komora.

Zemlje su se takođe saglasile da će njihovi nadležni organi zajedno raditi na mapiranju svojih skladišnih kapaciteta za osnovne poljoprivredno-prehrambene proizvode, što bi trebalo da se uradi u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu sporazuma a tri zemlje će razmeniti spiskove mapiranih kapaciteta za skladištenje žitarica.

Navodi se da će raditi na izradi zajedničkog plana politike za unapređenje kapaciteta za skladištenje osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru inicijative Otvoreni Balkan u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Takođe i da se zemlje obavezuju da će raditi na dodatnom unapređenju u međusobnoj trgovini kako bi dodatno obezbedile osnovne poljoprivredno-prehrambene proizvode tokom kriznih situacija te da će njihovi nadležni organi zajedno raditi na izradi IOB plana puta/ akcionog plana za prehrambenu sigurnost 2030.

Taj dokument će se baviti pitanjima bezbednosti hrane na Zapadnom Balkanu, a posebno u inicijativi Otvoreni Balkan, kao što je identifikacija rizika i izazova za prehrambenu sigurnost, fokusirajući se na inicijative za rešavanje efekata klimatskih promena, digitalizacija i inovacije u prehrambenoj industriji i održivost u proizvodnji hrane širom regiona i poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti.

Precizirano je da sporazum ostaje na snazi pet godina, nakon čega se automatski produžava za naredne jednogodišnje periode.

Teme