Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 12. do 16. septembra Slabija ponuda pšenice, jeftiniji kukuruz, veće interesovanje za soju ovogodišnjeg roda, suncokret 67,11 dinara za kilogram

Foto: Picabay.com

U nedelji za nama, zabeleženo je veće interesovanje učesnika na tržištu zanovi rod kukuruza i soje. Cenovno, pšenica beleži rast, dok je cena kukuruzarod 2021. u padu. Ukupno je prometovano 4.790 tona robe, finansijske vrednosti 208.474.350,00 dinara.
Na tržištu kukuruza, najviše upita bilo je za novi rod ove žitarice. Uglavnomse nudio kukuruz sa povišenim procentom vlage. Stari rod kukuruza trgovao se u cenovnom rasponu od 33,50 do 34,00 din/kg bez PDV-a, ali primetno je manje interesovanje za ovom robom, što je dovelo do negativnog cenovnog trenda. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 33,77 din/kg bez PDV-a (37,14 din/kg sa PDV-om), što je pad od 1,38%.
Slabija ponuda i dalje je prisutna na tržištu pšenice. U odnosu na prethodni period kada je u fokusu interesovanja kupaca bila pšenica sa 11,5-12% proteina, ove nedelje je zabeleženo i veće interesovanje za pšenicom sa višim procentom proteina. U zavisnosti od parametara kvaliteta, pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 36,20 do 37,80 din/kg bez PDV-a.
Upoređujući sa prethodnom nedeljom, cena pšenice beleži rast od 2,20%. Ponder cena iznosi 36,79 din/kg bez PDV-a (40,47 din/kg sa PDV-om).
Trgovanje starim rodom soje izostaje ove nedelje. Ponude na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju nisu rezultirale zaključenjem berzanskog ugovora. S druge strane, od početka nedelje primetno je veće interesovanje za rodom 2022. godine. Sojinim zrnom novog roda trgovalo se na istom cenovnom nivou kao i prethodne nedelje. Ugovori su zaključeni po
jedinstvenoj ceni od 80,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, što je ujedno i ponder cena.
Suncokretom rod 2022. godine trgovalo se po ceni od 67,11 din/kg bez PDVa, na paritetu franko isporučeno kupcu. Ruska urea, pakovanje 25/1, prometovana je po ceni od 90,08 din/kg bez PDV-a, odnosno 108,10 din/kg sa PDV-om

Teme