Ratarstvo

KUKURUZ PROGNOZA ZA 2022. Pad proizvodnje, potrošnje, trgovine i zaliha, viša cena (4)

Foto: Pixabay.com

Autor: SEEDEV

USDA, INTERNATIONAL GRAIN COUNCIL (IGC) i FAO predviđaju pad proizvodnje, potrošnje i trgovine, pa samim tim i smanjivanje prelaznih zaliha kukuruza koje dovode do više cene u dužem vremenskom periodu.


• Predviđa se pad svetske proizvodnje kukuruza u 2022., za oko 3.4% ili preko 40 MT (IGC), u odnosu na prošlogodišnju rekordnu svetsku proizvodnju, koja dovela do povećanja zaliha posle konstantnog smanjivanja u prethodnih pet godina.

• FAO i USDA predviđaju slično smanjenje, koje se sa novim izveštajima o suši u Evropi i lošim prinosima u USA stalno koriguju na gore

• Očekuje se pad proizvodnje u SAD od skoro 20 MT, koji će biti sličan kao i u Ukrajini (17 MT). U EU očekivano smanjenje je od strane USDA i IGC je oko 10 MT. S druge strane Brazil očekuje žetvu veću za 10 MT.


• Predviđa se smanjenje ukupne potrošnje kukuruza u 2022/23 u odnosnu na sezonu 2021/22, što predstavlja prvo smanjenje u poslednjih 10 godina. Predviđa se pad potrošnje kukuruza u proizvodnji stočne hrane koja će biti veća od rasta potrošnje u ishrani ljudi dok će potrošnja u industriji ostati nepromenjena.

• U sezoni 2022/23 predviđa se da će pasti zalihe kukuruza za 1,1%. Najveće smanjenje zaliha očekuje su u Kini i SAD.

• Globalna trgovina kukuruzom u sezoni 2022/23 pada drugu sezonu za redom. Na ovo utiču posledice rata u Ukrajini, manje izvozne zalihe u Argentini a predviđa se i smanjena trgovine u SAD. Kad je u pitanju uvoz, očekuje se pad uvoza u Kinu, Kanadu, Brazil i EU.

Teme