Organska poljoprivreda

ORGANSKA BILJNA PROIZVODNJA 2021. Za deceniju površine pod organskom proizvodnjom porasle za 271%, najviše pod voćem, slede žitarice, krmno i industrijsko bilje

Kruške rodile u futoškom ataru Foto: Ana Dolovac

Površine koje su uključene u organsku biljnu proizvodnju u 2021. godini su iznosile 23.527ha, što je u poređenju sa 2020. godinom povećanje od 12,2%, dok su za prethodnih deset godina ukupne površine pod organskom proizvodnjom porasle za 271%, navodi se u publikaciji “Organica News” koju izdaje Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organika.

U 2021. godini najveće površine su bile pod organskom voćarskom proizvodnjom ( 36%), zatim pod žitaricama ( 28%), krmnim biljem (19%), industrijskim biljem ( 14%), dok su najmanje učešće u površinama činilo povrće i lekovito i začinsko bilje.

U prošloj godini su najveće površine pod organskom proizvodnjom bile zastupljene u regionu Vojvodine gde su činile 38,36%, zatim slede region Južne i Istočne Srbije sa učešćem od 31,58%, Šumadija i Zapadna Srbija ( 29,86%) i region Beograda sa 0,2%

Teme