Info

Funkcionalni sistem infrastrukture kvaliteta preduslov za kvalitet proizvoda u regionu

Funkcionalni sistem infrastrukture kvaliteta je katalizator za poboljšanje kvaliteta proizvoda u privredi. Dobijanjem znaka kvaliteta testirani proizvodi se lakše izvoze na druga tržišta. Postojanje jakih institucija koje će sertifikovati kvalitet proizvoda i obezbediti zaštitu potrošača je neupitan preduslov za povećanje razmene (uvoza i izvoza) robe na CEFTA tržištima. Ovo je ocenjeno na regionalnom skupu EU4Business: Podsticanje zajedničkog regionalnog tržišta kroz infrastrukturu kvaliteta i e-trgovinu, koji je održan u Budvi. Sastanak je organizovao Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“ u ime Evropske unije (EU) i Nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Sastanak je okupio predstavnike privreda CEFTA-e sa namerom da otvori diskusiju o razvijanju zajedničkog razumevanja konkretnih akcija za olakšavanje trgovine industrijskim proizvodima na osnovu priznavanja sertifikata o usaglašenosti.

Tanja Bošković, menadžerka projekta u GIZ-u je istakla da su svi napori uloženi u unapređenje infrastrukture kvaliteta dopuna tekućih zajedničkih aktivnosti sa CEFTA stranama na podršci sprovođenju trgovinskih reformi u regionu u skladu sa zahtevima procesa približavanja EU.

„Veoma smo zainteresovani da razgovaramo o ovoj važnoj temi, koja će dodatno proširiti i podržati regionalnu ekonomsku integraciju, kroz komponentu koja ima za cilj da olakša promet industrijskom robom, na osnovu priznavanja sertifikata o usaglašenosti“, dodala je ona. „Infrastruktura kvaliteta je fundamentalna za harmonizaciju i priznavanje standarda, tehničkih propisa i ocenjivanja usaglašenosti, direktno utičući na unutar – regionalnu i međunarodnu trgovinu robom. Štaviše, efikasan sistem infrastrukture kvaliteta štiti potrošače od nesigurnih proizvoda, a preduzeća od nesrazmernih troškova i nelojalne konkurencije. Zato regionalna saradnja u ovoj oblasti nije opcija, već je imperativ“, zaključila je ona.

Dejvid Hadson, predstavnik Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji, je pojasnio da izvoznici moraju da ispune različite standarde za izvoz na strana tržišta, što ih košta vremena i novaca, a za potrošače to znači i više cene. „Stvaranjem zajedničkog regionalnog tržišta, gde su testovi za potvrđivanje standarda ispunjeni (poznati kao procena usaglašenosti), priznati širom regiona, ovi troškovi se smanjuju u korist proizvođača i potrošača. Danas u Crnoj Gori region radi na tome da to postane realnost“, naveo je on.

Danijela Gačević, iz CEFTA Sekretarijata je istakla da je slobodno kretanje robe jedan od ključnih principa slobodne trgovine. „Uklanjanje tehničkih barijera za trgovinu među članicama CEFTA-e je način da se kompanije podrže da dalje razvijaju svoje aktivnosti. Priznavanje rezultata postupaka ocenjivanja usaglašenosti, koji čini pristup proizvoda tržištima jeftinijim i bržim, svakako je jedan efikasan instrument”, naglasila je ona.

Već su preduzeti važni koraci ka približavanju regiona Jedinstvenom tržištu Evropske unije. Zajednički regionalni akcioni plan predviđa da će Zajedničko regionalno tržište funkcionisati u skladu sa pravnim tekovinama EU kako bi se osiguralo slobodno kretanje industrijske robe u regionu. Za ovo je neophodan potpuno funkcionalan i usklađen sistem infrastrukture kvaliteta. Projekat će podržati CEFTA strane da unaprede kapacitete institucija za infrastrukturu kvaliteta da ponude širok spektar usluga, koje bi trebalo da obezbede fer konkurenciju i zaštitu potrošača kroz poboljšani sistem nadzora tržišta.

Teme