Organska poljoprivreda

ORGANSKA STOČARSKA PROIZVODNJA 2021. Rast broja živine za 120%, ovaca za 95% i goveda za 45%

Foto: Danijela Nišavić

U 2021. godini zabeležen je posebno porast broja živine (120%), grla ovaca za 95% i goveda za 45%, dok je zabeležen mali pad broja pčelinjih društava (5%) i neznatan u svinjarstvu, navodi se u publikaciji “Organica News” koju izdaje Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organika.

Tokom 2021. godine povećan je ukupan broj proizvođača uključenih u organsku proizvodnju sa 6.109 koliko je bilo u 2020. godini na 6.421 (5%). Posmatrajući period od 10 godina broj organskih proizvođača su uvećao za oko 500%.

Teme