Ratarstvo

ANALIZA SUNCOKRET 2022 Manja proizvodnja neće ugroziti tržište (6)

Sa polja Fruške gore Foto: Danijela Nišavić

Autor: SEEDEV

Uprkos smanjuju proizvodnje suncokreta u 2022. u odnosu na 2021. ne očekuju problemi u snabdevanju tržišta uljem.


• Proizvodnja semena suncokreta je niža nego prošle godine i sada iznosi 49,2 miliona tona (manje za 13% u odnosu na prošlu godinu) a rezultat je znatno smanjene žetve u Ukrajini (pad od oko 44% na godišnjem nivou) i blagog pada u Rusiji (4% smanjenje na godišnjem nivou). Uprkos tome požnjevene površine su na rekordnom nivou (4,7 miliona hektara, ili +7% na godišnjem nivou), projektovana proizvodnja u EU bi u odnosu na prošlu godinu opustošila za 4,3 odsto.


• Suncokret ima značajnu mogućnost supstitucije drugim biljnim uljima ili mastima i cena mu je limitirana cenama supstitueneta.

TABELA: Cene u Francuskoj i u Ukrajini

CENE

Cene suncokreta su u konstantnom padu od marta i inicijalnog šoka posle sukoba Rusije sa Ukrajinom.

• Uprkos padu globalne proizvodnje u 2022/23, cene suncokreta nastavljaju da padaju kao posledica velikih zaliha od prethodne godine i smanjenja potrošnje i zamene ulja usled visoke cene. EU Bordo cena u poslednjoj nedelji avgusta je na 747 USD (-12% pada u odnosu na prošli mesec).

• Postignuta otkupna cena suncokreta u Srbiji za žetvu 2022. oslikava stanje u sektoru, gde se ne tržišnim merama interveniše tamo gde najmanje ima potrebe, u robi za koju je uvek postojala i za koju postoji velika kako domaća tako i izvozna potražnja.

Teme