Podsticaji

Raspisan Javni poziv za podnošenje zahteva za finansijsku podršku proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, podnošenje zahteva od 14. oktobra do 14. novembra

Polja suncokreta u Šumadiji Foto: Danijela Nišavić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine. Zahtev se podnosi od 14. oktobra do 14. novembra 2022. godine.


Nakon obezbeđivanja raspoloživih sredstava za sprovođenje Uredbe i Javnog poziva, Uprava utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku prema redosledu podnošenja zahteva, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na namenski račun podnosioca zahteva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, navedeno je na sajtu Uprave.
Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje Uredbe.
Kako podseća portal Agroklub, krajem avgusta usvojene su uredbe koje se tiču pomoći proizvođačima suncokreta. Finansijska podrška utvrđuje se u iznosu do 7,8 dinara po kilogramu isporučene/prodate količine roda 2022. godine pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem odnosno izvozom suncokreta, a najviše za 200 tona.

Teme