Plodna zemlja

VOJVODINA Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara, godišnja kamatna stopa 1%, prijave do 31. oktobra, a ovo su uslovi

Kukuruz u Banatu Foto: Danijela Nišavić

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara u 2022. godini.
Osnovni cilj odobravanja kredita je ukrupnjavanje poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava, navodi se u tekstu Konkursa.


Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine;
  • maksimalan iznos kredita 4.500.000 dinara;- minimalni iznos kredita 600.000 dinara;
  • kredit se odobrava sa rokom vraćanja od pet godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava;
  • za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata;
  • otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31. oktobrom 2022. godine.


Detalje možete da pogledate OVDE.

Teme