Banke

ProCredit banka do 31.01. na oročene depozite u evrima nudi nominalnu kamatnu stopu i do 3,5%.

ProCredit banka povećala je kamatne stope na oročene evro depozite, te tako kamatna stopa sada ide i do 3,5% (EKS 2,8%). Ove stimulativne mere banka je donela kako bi pospešila kulturu štednje kod građana, a povećanje se odnosi na sve kategorije devizne štednje. Mogućnost da štede pod ovim uslovima imaju kako domaća, tako i strana fizička i pravna lica, dok banka ostavlja mogućnost specijalnih uslova u određenim situacijama.

Posebno je atraktivna kamata od 3,5% (EKS 2,89%) za oročena sredstva na 36 meseci, dok je kamata nešto niža za period oročenja na 25 meseci i iznosi 3% (EKS 2,5%). Stimulativne su i kamate na 18 i 12 meseci – 2,7% i 2,5% ( EKS 2,25% i 2,12%). ProCredit u određenim situacijama može obezbediti i posebne, personalizovane uslove, kada su u pitanju veći ulozi i duži periodi oročenja.

Ovi specijalni uslovi u mesecu štednje važe samo za nove depozite, u minimalnom iznosu od 5.000 evra, dok ponuda važi u okviru besplatnog, osnovnog, kao i Total paket računa.

„Mi u ProCreditu verujemo da je novac uvek najsigurniji u banci, ukoliko nemate nameru da ga investirate u određenom periodu, a trenutna tržišna situacija govori da su ovo jedne od najpovoljnijih kamatnih stopa, stoga je pogodno iskoristiti trenutne promotivne uslove za oročenu štednju.“ – kaže predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke Igor Anić.

Kao banka sa nemačkim kapitalom, ProCredit je prepoznata kao banka sa stabilnim poslovanjem, koja neguje kulturu štednje, a ove godine je ponovo ocenjena sa najvišim mogućim investicionim rejtingom u Srbiji, koji dodeljuje jedna od najvećih svetskih rejting agencija „Fitch Ratings“.

Teme