Info

Članovi SAM Najveći izazovi rast cena energenata, visoka inflacija, nedostatak stručnih kadrova, pad kupovne moći…

Foto: Pixabay.com

Članovi Srpske asocijacije menadžera ocenili su da u najveće izazove u narednom periodu, pored rastuće cene energenata za koju većina smatra da je najveća pretnja, kao i visoke inflacije i nedostatka stručnih kadrova, spadaju i pad kupovne moći, a samim tim i recesija i stagflacija, odnosno opšti skok cena uz pad proizvodnje, istakla je izvršna direktorka SAM-a Jelena Bulatović na Forumu menadžera. Do ovih odgovora, došlo se putem istraživanja među članovima Srpske asocijacije menadžera na temu aktuelnih geopolitičkih dešavanja i uticaja na našu privredu.

Menadžeri, njih 18 odsto, smatraju da će cene energenata predstavljati najveću pretnju našoj privredi u narednom periodu, 16 odsto njih da je to inflacija, 14 odsto smatra da je to nedostatak kvalitetnih kadrova, a zatim slede pad kupovne moći i recesija sa 12% i 10%.

Ovi isti ekonomski faktori prepoznati su kao najveći izazovi i kad su pojedinačni biznisi u pitanju, s tim da je nedostatak kvalitetnih kadrova za kompanije izazov broj jedan.  

Na pitanje da li su na neki poseban način prilagođavali svoja poslovanja u očekivanju nastavka nepredvidivog poslovanja, članovi SAM-a istakli su restrukturiranje i širenje na strana tržišta; pojačan monitoring troškova, optimizacija poslovanja, razvijanje različitih scenarija, traženje alternativnih  energetskih izvora i ulaganje u energetsku efikasnost, ali i ulaganja u digitalizaciju poslovanja, nove biznise i u ljude.

Takođe u načine prilagođavanja, prema rezultatima istraživanja, spadaju i  podizanje cena srazmerno inflaciji, smanjenje troškova, povećanje zaliha repro materijala, traženje novih dobavljača i diversifikacija tržišta.

Poslovna edukacija, odnosno prilagođen sadržaj edukacije zaposlenih prema potrebama i kretanjima na tržištu, takođe je jedan od načina prilagođavanja novonastaloj situaciji, pokazuje istraživanje SAM-a.


Ono što država može da učini kako bi ublažila efekte prelivanja nepovoljnih globalnih trendova, prema rezultatima istraživanja, jeste diversifikacija izvora energije što smatra 47% ispitanika, 37% smatra da država može da pomogne u obezbeđivanju jednakosti  za sve učesnike na tržištu, dok 12 % misli da to može da se postigne predvidivošću zakonodavnog okvira.

Teme