Agro Svet

Firenca se pridružuje Mreži gradova bez pesticida

Foto: Pixabay.com

Zajedno sa Lisabonom, Talinom, Zagrebom, Bolcanom i mnogim drugim, glavni grad Toskane odlučio je da zabrani upotrebu pesticida na javnim površinama: sportski tereni, igrališta, bašte, trotoari i groblja sada su bez pesticida.

Firenca se pridružuje Mreži gradova bez pesticida „Pridruživanjem Evropskoj mrežigradova bez pesticida želimo da radimo na podizanju svesti takođe i na privatnim zelenim površinama kako bismo i ovde zabranili upotrebu pesticida“, kaže Sesilija del Re, savetnica za životnu sredinu u Firenci, navodi se u publikaciji “Organica News” koju izdaje Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organika.

Gradovi bez pesticida Evropska unija je 2009. godine uspostavila Direktivu o održivoj upotrebi pesticida (SUDP), koja ima za cilj postizanje održive upotrebe pesticida u EU u cilju smanjenja rizika i uticaja upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Promovisanje upotrebe integrisanog upravljanja štetočinama (IPM) i alternativnih pristupa ili tehnika, kao što su nehemijske alternative pesticidima, su među tim ciljevima.
Gradovi koji pridružuju Mreži raste: sve više građana se protivi upotrebi pesticida u parkovima i ulicama u kojima rade, žive i provode slobodno
vreme.

Teme