Info

Konferencija Regionalne AEO Asocijacije: Regionalna ekonomska integracija Zapadnog Balkana kroz umrežavanje privrednih subjekata i saradnju sa institucijama priprema ekonomije regiona za članstvo u Evropskoj uniji

Regionalna ekonomska integracija članica CEFTA-e je od suštinskog značaja za izgradnju prosperitetnih ekonomija koje će podsticati trgovinu, konkurentnost i investicije i pripremiti preduzeća i građane regiona za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Uspostavljanje i uzajamno priznavanje programa Ovlašćenih privrednih subjekata (AEO), kao prvog programa zasnovanog na poverenju i međusobnom priznavanju dostizanja evropskih standarda, ima veliku stratešku vrednost za privrede CEFTA-e. Ovo podstiče regionalnu, kao i integraciju u EU, ocenjeno je na konferenciji Regionalne AEO Asocijacije u Beogradu, na kojoj su se okupili predstavnici Carina i privrednici koji posluju na Zapadnom Balkanu i u okvirima CEFTA-e.  Konferencija je dio redovnog dijaloga o daljoj perspektivi programa Ovlašćenih privrednih subjekata (AEO), i njegovog uticaja na prosperitet ekonomija Zapadnog Balkana i CEFTA-e.

Konferenciju Regionalne Asocijacije Ovlašćenih privrednih subjekata (AEO) pod nazivom „Unapređenje AEO programa u regionu – Prihvatanje kulture digitalnih podataka za stalna poboljšanja, poboljšanu transparentnost, ojačano partnerstvo i otpornost”, otvorila je Tanja Bošković, menadžerka projekta u GIZ-u koja je istakla da je ovaj događaj važan za proslavu dostignuća i pobeda, ali i za razgovor o izazovima u vođenju Programa Ovlašćenih privrednih subjekata (AEO), kao i za zajedničko istraživanje mogućnosti za viši nivo olakšavanja trgovine u regionu. „Ovi programi se stalno procenjuju širom sveta, koristeći podatke za poboljšanje performansi i uticaja AEO. Ovo zahteva veće učešće privatnog sektora i više konsultacija javno-privatnih zainteresovanih strana i to je jedan od razloga zašto smo ovde zajedno. Privrednici su ti koji trgovinu čine stvarnošću. Njihov doprinos je od suštinskog značaja, a ova konferencija pruža priliku da se reafirmiše snaga i značaj ovog partnerstva”, naglasila je ona.

Nj. E. Emanuele Žiofre, Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji je istakao da je regionalna ekonomska integracija suštinski element u obezbeđivanju budućeg prosperiteta regiona Zapadnog Balkana i vitalni element integracije u Evropsku uniju. „Ovo će pomoći regionu na brojne načine, uključujući jačanje ekonomskog rasta, privlačenje investicija, poboljšanje obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja”, ocenio je on.

Žiofre je podsetio da Evropska unija finansira projekat koji je posvećen negovanju odnosa između poreskih vlasti i privrednih subjekata, čime se podstiču brže carinske kontrole i inspekcije, što je ključ za veću regionalnu ekonomsku integraciju. Projekat je vredan 4,35 miliona evra.

Nj. E. Anke Konrad, Ambasadorka Savezne Republike Njemačke u Srbiji je ocenila da predstojeći Berlinski samit pokazuje posvećenost podršci integraciji regiona i njegovom napredovanju ka Evropskoj uniji (EU). „Implementacija programa ovlašćenih privrednih subjekata (AEO) je od suštinskog značaja za sprovođenje prioriteta regionalne ekonomske integracije za dovođenje privreda CEFTA-e na jedinstveno evropsko tržište“, navela je ona. „Vidimo to kao veoma naprednu inicijativu za ispunjavanje kriterijuma za bržu i bezbedniju trgovinu, zasnovanu na propisima koji treba da stvore predvidljiv ambijent za poslovanje i pripreme privrede CEFTA da krenu napred, ka članstvu u EU“, naglasila je Konrad.

Branko Radujko, Generalni direktor Uprave carina Srbije  je kazao da je danas, kad je svet suočen sa velikom neizvesnošću i kada je snabdevanje najvažnijim robama otežano, veoma važno da se carinski postupci odvijaju brzo i bezbedno. „Prioritetni zadaci Uprave carina Srbije su efikasni i transparentni carinski postupci, uz jednak treman za sve učesnike, efikasna naplata uvoznih dažbina, odlučnost u sprovođenju zakona i borbi protiv krijumčarenja, odnosno digitalizacija carinskih postupka i carinske administracije u celini. U Srbiji posluje 47 kompanija koje su nosioci statusa Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) jer ispunjavaju najviše profesionalne i bezbednosne standarde koje taj status zahteva. Biće ih sigurno još. U okviru inicijative Otvoreni Bakan pokrenuli smo međusobno priznavanje AEO sertifikata i otvoreni smo u tom smislu prema svim drugim partnerima“, istakao je direktor Uprave carina Branko Radujko, istakao je direktor Uprave carina Srbije Branko Radujko.

Nina Drakić, članica Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana je istakla da je  jačanje saradnje i partnerstva carinskih uprava i poslovne zajednice posebno važno za unapređenje i pojednostavljenje carinskih formalnosti radi boljeg povezivanja tržišta CEFTA-e, u cilju smanjenja troškova poslovanja i  povećanja konkurentnosti ovih privreda. „Privredni rast zavisi od dobrog zakonodavnog i formalnog okvira, ali možda još više od pratećih dobro uspostavljenih operativnih procedura koje treba da ispuni svaka privredna delatnost. Puna primena AEO statusa uz obezbeđivanje svih koristi koje on pruža i uzajamno priznavanje statusa u svim CEFTA članicama oslobodila bi privredne subjekte u zemljama korisnicama plaćanja do jedne četvrtine operativnih troškova“, dodala je ona.

Danijela Gačević, predstavnica CEFTA Sekretarijata je naglasila da je u agendi Ovlašćenih ekonomskih operatera postignuto mnogo. „Nakon usklađivanja programa Strana sa pravilima EU i njihove uspešne procene, trenutno postoji veliki broj kompanija koje bi mogle imati koristi od priznanja u CEFTA-i. Još uvek se čeka potvrda Zajedničkog komiteta i nadamo se da će strane pronaći zajednički jezik i obezbediti da se potencijalne koristi pretvore u stvarnost”, istakla je Gačević.

Tijana Stefanović, predsjednica regionalne AEO Asocijacije je ocenila da funkcionalni AEO programi u regionu sa opipljivim benefitima pružaju priliku za značajan razvoj trgovine i ekonomija čitavog CEFTA regiona. „Uloga AEO Asocijacije je da, povezivanjem javnog i privatnog sektora, unapredi partnerstvo između vlada i vladinih organizacija i biznisa i približi ih u ostvarenju zajedničkog cilja: jačanje regionalne ekonomske saradnje i približavanje EU, kroz efikasne i funkcionalne AEO programe, Međusobne ugovore o priznavanju, siguran i bezbedan lanac trgovine i partnerstva i poverenja između biznisa, carinskih uprava i drugih vladinih organizacija u  CEFTA članicama“, naglasila je Stefanović.

Tokom dvodnevne konferencije, na veliki broj tema koje se tiču unaprjeđenja saradnje administracija u regionu i kompanija zarad poboljšanja uslova za trgovinu u okvirima CEFTA-e, govoriće visoki predstavnici Carina iz regiona, kompanija koje su stekle prestižni AEO status, kao i predstavnici novoformirane regionalne AEO Asocijacije. Pored toga, okupljeni će imati prvi put priliku da čuju iskustva Carina Evrope i svijeta i AEO udruženja (Brazil, Peru, SAD). 

Konferenciju Regionalne AEO Asocijacije podržao je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) koji u ime Evropske Unije (EU) i Njemačkog Saveznog ministartsva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) sprovodi projekat “Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji”.

Teme