Info

Nakon rebalansa budžet poljoprivrede uvećan za 16,5 milijardi dinara, dodatni novac za premiju za mleko, podsticaje biljnoj proizvodnji i stočarstvu

Budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022. godinu će nakon rebalansa biti uvećan za 16,5 milijardi dinara i iznosiće 78,5 milijardi dinara, što predstavlja gotovo 5,3 %  poreskih prihoda budžeta Republike Srbije.

Za direktna plaćanja koja se odnose na premiju za mleko, osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i podsticaje u stočarstvu obezbeđeno je dodatnih 7,7 milijardi dinara, a za mere ruralnog razvoja 2,87 milijardi dinara.

Pored vanrednih mera pomoći proizvođačima suncokreta, finansijsku podršku će dobiti i proizvođači šećerne repe roda 2023. u iznosu od 35.000 dinara po hektaru, a najviše do 500 hektara, za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Takođe, MPŠV će podržati subvencionisanje dela kamate za period odlaganja otplate kredita (grejs period) odobren reprogramom, od 6 -12 meseci, a koji su subvencionisani po osnovu Pravilnika o kreditnoj podršci.

Do kraja godine biće obezbeđeni i dodatni podsticaji  poljoprivrednim gazdinstvima na ime regresa u iznosu od 20 dinara po litri goriva, za 50 litara po hektaru, za maksimalno 20 hektara (maksimalno 20.000 dinara po gazdinstvu).

U saradnji sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, do kraja godine biće realizovana i bespovratna isporuka do 15.000 tona merkantilnog kukuruza u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredelilo je i iznos od 200 miliona dinara namenjen za pomoć našim poljoprivrednicima na KiM.

Teme