Agro Svet

U Ukrajini je samo 50% kukuruza požnjeveno, postoji briga oko kapaciteta sušenja ove žitarice zbog energetskih problema

Foto: Pixabay

Na cenu kukuruza i soje u Čikagu i dalje negativno utiče situacija u Kini, sa povećanjem slučaja kovida, što utiče na tražnju. Učesnici su fokusirani i na
logističke probleme usled mogućnosti štrajka američkih železnica.


Rejting usev ozime pšenice je nepromenjen na samo 32% ocenjenih dobro do odlično. Smatra se da je 75% površina sa nedostatkom vode. Prema FranceAgriMer-u, setva ozime pšenice i ječma se smatra skoro završenom u Francuskoj i 98% je u dobrom do odličnom stanju. Jesenju vremenski uslovi bili su pogodni za setvu. Posejano je 74% durum pšenice.
Cene pšenice na Evronekstu su podržane dobrim izvoznim aktivnostima na evropsku robu.
Do 20. novembra EU je izvezla 2,85 miliona tona uljane repice, u odnosu na prošlogodišnjih 2 miliona tona. EU je izvezla 13,63 miliona tona pšenice, u odnosu na 13,09 prošle sezone.
U Ukrajini je samo 50% kukuruza poženjeveno. Postoji briga oko kapaciteta sušenja ove žitarice zbog energetskih problema u ovoj zemlji. Prema
Ministarstvu poljoprivrede Ukrajine, izvoz žitarica je dostigao 16,2 miliona tona od početka sezone, u poređenju sa prošlogodišnjih 23,8 miliona tona. Rusija ubrzava izvoz koji može dostići između 43 i 44 miliona tona ove sezone.

Teme